Funkcje arkusza danych w Excel VBA

Kurs Excel VBA - funkcje arkusza

Kurs Excel VBA – funkcje arkusza

Jak zapewne wiemy, arkusz Excela oferuje nam szereg użytecznych funkcji. Zasób funkcji, z których możemy korzystać w kodzie VBA jest nieco bardziej ograniczony. Dzięki VBA możemy bez przeszkód korzystać z części funkcji, które oferuje nam arkusz danych Excela. Nie są to wszystkie dostępne funkcje, jednak znacząco poszerzają i ułatwiają nam programowanie w VBA. W przypadku, gdybyśmy chcieli skorzystać z funkcji arkusza danych, możemy je wywołać krótkim poleceniem w dowolnym kodzie VBA w Excelu: Application.WorksheetFunction.ANGIELSKA_NAZWA_FUNKCJI. Samą nazwę funkcji musimy wprowadzić zgodnie z angielskim nazewnictwem. Poniżej przykład zastosowania funkcji zaokrąglającej, którą z Excela znamy pod nazwą ZAOKR(). Przykład zawiera dwie wersje. Wersja pierwsza, to wykorzystanie funkcji arkuszowej. Przykład drugi przedstawia analogiczną funkcję, którą oferuje nam kod VBA.

Sub WorksheetFunctionExample()

MsgBox "Wynik funkcji arkuszowej: " & Application.WorksheetFunction.Round(123.666, 2)
MsgBox "Wynik funkcji VBA: " & Round(123.666, 2)

End Sub

Jak widzimy na naszym przykładzie, wyniki zastosowania naszych funkcji są takie same.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.