Excel VBA - listowanie tabel przestawnych

Excel VBA – listowanie tabel przestawnych

Często podczas tworzenia dużych raportów w Excel chcielibyśmy zweryfikować, czy wszystkie elementy zawarte w raporcie są nam potrzebne. Szczególnym przypadkiem takich obiektów są tabele przestawne. Tabele przestawne jak wiemy, nie tylko prezentują dane, ale także je przechowują. Jeśli chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o tabelach w naszym raporcie możemy je uzyskać przy pomocy kodu VBA. Skupmy się na elementach kluczowych takich jak:Czytaj dalej

Excel - dzień, miesiąc, rok z daty

Excel – dzień, miesiąc, rok z daty

Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie chciałbyś skorzystać z funkcji daty i czasu w Excel. Excel wśród swoich wbudowanych funkcji arkuszowych posiada szereg użytecznych formuł ułatwiających nam obliczenia różnych argumentów, które możemy wyciągnąć z daty. Na początek powinniśmy się upewnić, czy nasza data jest w Excelu rzeczywiście rozpoznawana jako Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Okno InputBox

Kurs Excel VBA – Okno InputBox

1. Okno InputBox – wprowadzanie danych

Okno InputBox służy do wprowadzania danych do naszego kodu VBA. Podobnie jak okno MsgBox, okno te ma wiele dodatkowych parametrów. Spróbujmy stworzyć prosty program służący do wprowadzenia danych do komórki A1 w naszym arkuszu danych.Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Tworzenie funkcji w Excel VBA - Funkcje użytkownika

Kurs Excel VBA – Funkcje Użytkownika

1. Wprowadzenie do funkcji użytkownika

Zarówno Excel jak i VBA oferują nam szereg użytecznych funkcji. Co jednak, jeśli chcielibyśmy samodzielnie stworzyć funkcję, z której będziemy korzystali w Excelu? Z pomocą przychodzi nam możliwość tworzenia tzw. funkcji użytkownika. Są to funkcje, których kod źródłowy piszemy sami. Możemy z nich korzystać zarówno w kodzie VBA jak i w Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - funkcje arkusza

Kurs Excel VBA – funkcje arkusza

Jak zapewne wiemy, arkusz Excela oferuje nam szereg użytecznych funkcji. Zasób funkcji, z których możemy korzystać w kodzie VBA jest nieco bardziej ograniczony. Dzięki VBA możemy bez przeszkód korzystać z części funkcji, które oferuje nam arkusz danych Excela. Nie są to wszystkie dostępne funkcje, jednak znacząco poszerzają i ułatwiają nam programowanie w VBA. W przypadku, gdybyśmy chcieli skorzystać z funkcji arkusza danych, możemy je wywołać krótkim poleceniemCzytaj dalej

Excel - ScreenUpdating

Excel – ScreenUpdating

Często podczas wykonywania makra chcielibyśmy, by wykonywanie kodu nie było widoczne dla użytkownika. Z pomocą przychodzi nam funkcjonalność ScreenUpdating. Za pomocą tego polecenia możemy wstrzymać odświeżanie ekranu podczas wykonywania kodu VBA. Potencjalny użytkownik naszej aplikacji nie widzi żadnych zmian w aplikacji zbudowanej pod Excelem podczas wykonywania bloku kodu. By zobrazować to w prosty sposób Czytaj dalej

Excel - Skróty klawiszowe

Excel – Skróty klawiszowe

Excel 2016 posiada szereg użytecznych skrótów klawiszowych. Skróty pomagają zarówno w obsłudze aplikacji oraz manipulowaniu danymi. Edytor VisualBasic posiada także szereg skrótów umożliwiających sterowanie edytorem. Poniżej zamieszczam najczęściej używane skróty klawiszowe w Excel. To właśnie ich wartoCzytaj dalej

Excel - zamiana tekstu na datę

Excel – zamiana tekstu na datę

W toku naszej pracy spotykamy się z różnym sposobem zapisu dat. Jak wiemy, standardowym zapisem daty w jest format YYYY-MM-DD. To jeden z typów, który Excel jest w stanie prawidłowo zinterpretować. Co więcej, na takiej dacie możemy wykonać szereg funkcji daty i czasu jak obliczenie miesiąca, dnia roku itp. Jeśli otrzymamy kiedyś plik z nieprawidłowo wprowadzoną datą, najlepszym sposobem jest zwrócenie go do nadawcy:). Jeśli jednak nie jest to możliwe,Czytaj dalej

Excel - Data urodzenia z numeru PESEL

Excel – Data urodzenia z numeru PESEL

Excel w swoich funkcjach wbudowanych nie posiada funkcji umożliwiającej nam zamianę numeru PESEL na datę urodzenia. Funkcję tą możemy zbudować samodzielnie wykorzystując tzw. funkcje zagnieżdżone.W naszym przykładzie interesować nas będą numery PESEL osób urodzonych po roku 1900. Jak wiemy, jest to najniższa wartość daty, którą Excel jest nam w stanie zinterpretować jako Czytaj dalej