SQL Server w wersji Express możemy pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft. Wersja Express ogranicza przestrzeń naszej bazy danych do 10GB. Wersja idealnie nadaje się do nauki SQL Server.

Z poniższej strony pobieramy najnowsze wydanie SQL Server (obecnie 2014). Do tego celu należy założyć konto w Microsoft Live.

http://www.microsoft.com/pl-pl/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx

Po zalogowaniu wybieramy najbogatszą wersję oprogramowania. W naszym przypadku będzie to: SQL Server 2014 Express with Advanced Services 64 Bit. Instalka zajmuje ok. 1,1GB

instalacja_sql_srv_1

Pobieranie instalki ze strony Microsoft

Uruchamiamy pobrany plik. Instalację przeprowadzamy krok po kroku zgodnie z kolejnymi poleceniami. W pierwszej kolejności wybieramy instalację nowej instancji serwera.

instalacja_sql_server__1

Instalacja SQL Server

W kroku kolejnym możemy włączyć automatyczne aktualizacje naszej instalacji. Z uwagi na to, że to my powinniśmy decydować o tym, czy i kiedy aktualizacja będzie wgrywana – opcję pomijamy. Możemy ją oczywiście włączyć w dowolnym momencie.

instalacja_sql_server_2

Instalacja SQL Server

Następnie musimy zaakceptować umowę licencyjną naszego oprogramowania. W tym kroku możemy także włączyć raportowanie błędów do Microsoft. Wybór ten, tak jak  poprzednio automatyczne aktualizacje zalecam pominąć.

instalacja_sql_server_3

Instalacja SQL Server

W sekcji Feature Selection wybieramy zestaw oprogramowania, który chcemy zainstalować. W naszym przypadku będzie to pełen pakiet, włączając w to bazę, wszystkie niezbędne narzędzia klienckie oraz usługi raportowe itp. Dodatkowo zostanie zainstalowany klient SQL Management Studio. Całość po zakończeniu instalacji zajmuje niespełna 4GB powierzchni dyskowej.

instalacja_sql_server_4

Instalacja SQL Server

W sekcji Instance Configuration nazywamy naszą instancję oraz nadajemy jej identyfikator. Pola te w wersji Express proponuję zostawić bez zmian.

instalacja_sql_server_5

Kolejnym ważnym krokiem, przy którym powinniśmy się zatrzymać jest konfiguracja kont dla naszej bazy danych. W kroku Database Engine Configuration wybieramy opcję logowania Mixed Mode. Ustalamy hasło dla konta SA(Server Admin) dla naszej bazy danych.

instalacja_sql_server_7

Polecam także dodanie do administratorów bazy swojego użytkownika domenowego. Będziemy się w ten sposób logować do naszego serwera poświadczeniami systemowymi Windows. W pozostałych zakłądkach możemy m. in. zmienić lokalizację elementów naszej instancji. W wersji Express pola te polecam pozostawić bez zmian.

instalacja_sql_server_7b

Jeśli w poprzednich krokach wybraliśmy także instalację usług raportowych, zaznaczamy opcję Install only, a następnie przechodzimy dalej.

instalacja_sql_server_8a9

Obserwujemy postęp naszej instalacji. Po jego zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie podsumowanie. Możemy zamknąć nasz instalator.

instalacja_sql_server_11

Serwer baz danych został zainstalowany. W celu szybkiego sprawdzenia jego działania uruchamiamy wiersz poleceń wpisując w Menu Start „cmd”. Spróbujmy zalogować się na nasze wcześniej założone konto używając w tym celu poświadczeń domenowych.  W tym celu wpisujemy w wierszu poleceń:

sqlcmd -S nazwa_serwera 

W przypadku, gdy chcielibyśmy zalogować się na nasze konto SA, stosujemy poniższy kod:

 sqlcmd -S nazwa_serwera -U sa -P hasło

Jesteśmy już zalogowani na nasz serwer. Wprowadźmy teraz poniższy kod przechodząc do kolejnych linii. W ten sposób wykonujemy najprostsze zapytanie do naszego serwera baz danych:

select "HELLO WORLD" [Enter] 
go [Enter] 
instalacja_sql_server_12

Instalacja SQL Server – SQLCMD