Kurs Excel VBA - Okno InputBox

Kurs Excel VBA – Okno InputBox

1. Okno InputBox – wprowadzanie danych

Okno InputBox służy do wprowadzania danych do naszego kodu VBA. Podobnie jak okno MsgBox, okno te ma wiele dodatkowych parametrów. Spróbujmy stworzyć prosty program służący do wprowadzenia danych do komórki A1 w naszym arkuszu danych.Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Tworzenie funkcji w Excel VBA - Funkcje użytkownika

Kurs Excel VBA – Funkcje Użytkownika

1. Wprowadzenie do funkcji użytkownika

Zarówno Excel jak i VBA oferują nam szereg użytecznych funkcji. Co jednak, jeśli chcielibyśmy samodzielnie stworzyć funkcję, z której będziemy korzystali w Excelu? Z pomocą przychodzi nam możliwość tworzenia tzw. funkcji użytkownika. Są to funkcje, których kod źródłowy piszemy sami. Możemy z nich korzystać zarówno w kodzie VBA jak i w Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - funkcje arkusza

Kurs Excel VBA – funkcje arkusza

Jak zapewne wiemy, arkusz Excela oferuje nam szereg użytecznych funkcji. Zasób funkcji, z których możemy korzystać w kodzie VBA jest nieco bardziej ograniczony. Dzięki VBA możemy bez przeszkód korzystać z części funkcji, które oferuje nam arkusz danych Excela. Nie są to wszystkie dostępne funkcje, jednak znacząco poszerzają i ułatwiają nam programowanie w VBA. W przypadku, gdybyśmy chcieli skorzystać z funkcji arkusza danych, możemy je wywołać krótkim poleceniemCzytaj dalej

Kurs Excel VBA - Pętla For Next

Kurs Excel VBA – Pętla For Next

1. Pętla For Next – informacje podstawowe

Pętla For Next jest kolejną pętlą, którą oferuje nam VBA w Excelu. W najprostszej postaci pętla umożliwia nam wprowadzenie z góry liczby powtórzeń instrukcji, która ma zostać wykonana. Dla przykładu spróbujmy wykorzystać naszą pętlę do wyświetlenia Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Pętla Do Loop

Kurs Excel VBA – Pętla Do Loop

1. Schemat działania pętli Do…While…Loop

Pętla While…Wend, którą poznaliśmy w poprzednim rozdziale jest najprostszą pętlą w Excelowym VBA. Pętla, która daje nam więcej możliwości to Do…Loop. Daje nam ona wiele więcej możliwości. Możemy np zakończyć wykonywanie instrukcji wcześniej, poprzez wprowadzenie warunku wyjścia. Nasza kontrola nad wykonywaniem instrukcji jest znacznie większa. Poniżej podstawowy schemat pętli Do…Loop:Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Pętla While Wend

Kurs Excel VBA – Pętla While Wend

1. Pętla While…Wend – wprowadzenie

Pętla While…Wend jest najprostszą w swojej konstrukcji pętlą dostępną w VBA. Jeśli nasz kod ma być krótki, nieskomplikowany i mieć prostą konstrukcję, zaleca się stosowanie właśnie tej pętli zamiast pętel Do…Loop. Daje nam ona podobne możliwości. Poniżej najprostszy przykład pętli wyświetlający licznik pętli, aż do momentu, gdy osiągnie on wartość 5. Wadą pętli While…Wend jest brak możliwościCzytaj dalej

Kurs Excel VBA - Pętle

Kurs Excel VBA – Pętle

1. Wprowadzenie do pętli w Excel VBA

Pętle są najmocniejszym elementem języków programowania. To właśnie za ich pomocą możemy automatyzować działania, przyspieszać pracę naszych programów, robić rzeczy, których nie moglibyśmy zrobić w arkuszu danych Excela. Sama pętla jak jej nazwa wskazuje służy do tzw. zapętlania, a więc wykonywania jakiejś operacji wiele razy. W VBA w Excelu wyróżniamy 3 główne rodzaje pętli Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Select Case

Kurs Excel VBA – Select Case

1. Instrukcja SELECT CASE  – wprowadzenie

Kolejną instrukcją obok IF THEN ELSE wykorzystywaną w procesie podejmowania decyzji kodu VBA przez nasz program jest instrukcja SELECT CASE. Instrukcja sprawdza czy wprowadzona do instrukcji dana jest zgodna z warunkami zapisanymi w instrukcji. Na tej podstawie wybierany jest jeden scenariusz w naszym procesie decyzyjnym. Po wyborze scenariusza wykonywane jest działanie zapisane w bloku Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - If Then Else

Kurs Excel VBA – If Then Else

1. Czym jest instrukcja warunkowa

W najprostszym rozumieniu Excela, jest to odpowiednik funkcji „Jeżeli()” stosowany w kodzie VBA. Wyobraźmy sobie, że chcemy, by nasz program podejmował decyzje na podstawie danych, które wprowadzimy. W zależności od tego, jakie dane zostaną wprowadzone na początku, możemy otrzymać wiele różnych rezultatów. Uproszczony model działania instrukcji zamieszczam poniżej:Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Funkcje matematyczne

Kurs Excel VBA – Funkcje matematyczne

1. Opis funkcji matematycznych w Excel VBA

Poniżej przedstawiam nazwę oraz opis wszystkich standardowych funkcji matematycznych w Excel VBA. Jak możemy zauważyć funkcje takie jak RND() nie wymagają wprowadzenia argumentów. Funkcje takie jak ROUND() wymagają 2 argumentów – wartości oraz liczby do której zaokrąglimy naszą wartość. Liczby z miejscami dziesiętnymi w VBA wprowadzamy z użyciem Czytaj dalej