Excel VBA - listowanie tabel przestawnych

Excel VBA – listowanie tabel przestawnych

Często podczas tworzenia dużych raportów w Excel chcielibyśmy zweryfikować, czy wszystkie elementy zawarte w raporcie są nam potrzebne. Szczególnym przypadkiem takich obiektów są tabele przestawne. Tabele przestawne jak wiemy, nie tylko prezentują dane, ale także je przechowują. Jeśli chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o tabelach w naszym raporcie możemy je uzyskać przy pomocy kodu VBA. Skupmy się na elementach kluczowych takich jak:Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Okno InputBox

Kurs Excel VBA – Okno InputBox

1. Okno InputBox – wprowadzanie danych

Okno InputBox służy do wprowadzania danych do naszego kodu VBA. Podobnie jak okno MsgBox, okno te ma wiele dodatkowych parametrów. Spróbujmy stworzyć prosty program służący do wprowadzenia danych do komórki A1 w naszym arkuszu danych.Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Tworzenie funkcji w Excel VBA - Funkcje użytkownika

Kurs Excel VBA – Funkcje Użytkownika

1. Wprowadzenie do funkcji użytkownika

Zarówno Excel jak i VBA oferują nam szereg użytecznych funkcji. Co jednak, jeśli chcielibyśmy samodzielnie stworzyć funkcję, z której będziemy korzystali w Excelu? Z pomocą przychodzi nam możliwość tworzenia tzw. funkcji użytkownika. Są to funkcje, których kod źródłowy piszemy sami. Możemy z nich korzystać zarówno w kodzie VBA jak i w Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - funkcje arkusza

Kurs Excel VBA – funkcje arkusza

Jak zapewne wiemy, arkusz Excela oferuje nam szereg użytecznych funkcji. Zasób funkcji, z których możemy korzystać w kodzie VBA jest nieco bardziej ograniczony. Dzięki VBA możemy bez przeszkód korzystać z części funkcji, które oferuje nam arkusz danych Excela. Nie są to wszystkie dostępne funkcje, jednak znacząco poszerzają i ułatwiają nam programowanie w VBA. W przypadku, gdybyśmy chcieli skorzystać z funkcji arkusza danych, możemy je wywołać krótkim poleceniemCzytaj dalej

Excel - ScreenUpdating

Excel – ScreenUpdating

Często podczas wykonywania makra chcielibyśmy, by wykonywanie kodu nie było widoczne dla użytkownika. Z pomocą przychodzi nam funkcjonalność ScreenUpdating. Za pomocą tego polecenia możemy wstrzymać odświeżanie ekranu podczas wykonywania kodu VBA. Potencjalny użytkownik naszej aplikacji nie widzi żadnych zmian w aplikacji zbudowanej pod Excelem podczas wykonywania bloku kodu. By zobrazować to w prosty sposób Czytaj dalej

1. Wstęp do formantów ActiveX.

Formanty ActiveX, to kontrolki, za pomocą których możemy wizualizować nasze aplikacje w Excelu. Formanty ActiveX dostępne w karcie Developer stosujemy przede wszystkim do budowy prostych aplikacji działających pod Excelem. Do budowy nieco trudniejszych aplikacji będziemy używać formularzy UserForm dostępnych w Edytorze VisualBasic. By skorzystać z formantów ActiveX w Excelu wchodzimy w kartę Deweloper, następnieCzytaj dalej

Kurs Excel VBA - Pętla For Next

Kurs Excel VBA – Pętla For Next

1. Pętla For Next – informacje podstawowe

Pętla For Next jest kolejną pętlą, którą oferuje nam VBA w Excelu. W najprostszej postaci pętla umożliwia nam wprowadzenie z góry liczby powtórzeń instrukcji, która ma zostać wykonana. Dla przykładu spróbujmy wykorzystać naszą pętlę do wyświetlenia Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Pętla Do Loop

Kurs Excel VBA – Pętla Do Loop

1. Schemat działania pętli Do…While…Loop

Pętla While…Wend, którą poznaliśmy w poprzednim rozdziale jest najprostszą pętlą w Excelowym VBA. Pętla, która daje nam więcej możliwości to Do…Loop. Daje nam ona wiele więcej możliwości. Możemy np zakończyć wykonywanie instrukcji wcześniej, poprzez wprowadzenie warunku wyjścia. Nasza kontrola nad wykonywaniem instrukcji jest znacznie większa. Poniżej podstawowy schemat pętli Do…Loop:Czytaj dalej

Kurs Excel VBA - Pętla While Wend

Kurs Excel VBA – Pętla While Wend

1. Pętla While…Wend – wprowadzenie

Pętla While…Wend jest najprostszą w swojej konstrukcji pętlą dostępną w VBA. Jeśli nasz kod ma być krótki, nieskomplikowany i mieć prostą konstrukcję, zaleca się stosowanie właśnie tej pętli zamiast pętel Do…Loop. Daje nam ona podobne możliwości. Poniżej najprostszy przykład pętli wyświetlający licznik pętli, aż do momentu, gdy osiągnie on wartość 5. Wadą pętli While…Wend jest brak możliwościCzytaj dalej