Szkolenia VBA w Excel

Poziomy i tematyka szkoleń

Prowadzimy szkolenia VBA w Excelu na różnych poziomach i o różnej tematyce. Sam program może być dostosowany bezpośrednio do uczestników szkoleń po wcześniejszych konsultacjach. Spośród standardowych tematów szkoleń możemy wymienić m.in:

 • Makra i VBA w Excelu od podstaw
 • VBA w Excelu podstawy – średnio-zaawansowany
 • VBA w Excelu – Analiza danych
 • VBA w Excelu – Zaawansowany

Szkolenie: Makra i VBA w Excelu od podstaw

Makra w Excelu od podstaw – Dla kogo jest te szkolenie?

Szkolenie realizowane jest dla osób, które:

 • znają obsługę programu Excel przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym, ale nie miały wcześniej dużej styczności z makrami i pisaniem kodu VBA.
 • pracują swobodnie w programie Excel i chcą zacząć usprawniać i automatyzować swoją pracę.
 • Chcą wykorzystać w swojej pracy metody i sposoby przetwarzania danych niedostępne w arkuszu Excel

Makra i VBA w Excelu od podstaw – Czego nauczę się na szkoleniu?

Na szkoleniu VBA w Excelu od podstaw nauczysz się przede wszystkim:

 • Jak zaoszczędzić czas na wykonywaniu powtarzających się prac w programie Excel,
 • jak usprawniać i automatyzować swoją pracę w Excelu,
 • jak nagrywać, odtwarzać i modyfikować makra w kodzie VBA,
 • jak napisać prosty program powtarzający codzienne czynności wykonywane w programie Excel
 • czym są zmienne, pętle i instrukcje warunkowe i jak z nich korzystać
 • jak usuwać puste wiersze i niechciane dane

Makra i VBA w Excelu od podstaw – Jakie przykłady są realizowane?

Przykłady realizowane na szkoleniu częściowo dostosowywane są do grupy szkoleniowej i branży w której firma działa. Spośród standardowych przykładów omawianych na szkoleniu możemy wymienić m.in:

 • Tworzenie zaawansowanych formularzy do wprowadzania danych z zaprogramowaną logiką
 • Tworzenie raportowania zawierającego tabele i wykresy przestawne wykorzystującego VBA w Excel
 • Pisanie użytecznych funkcji i procedur w VBA Excel
 • Czym są zmienne, pętle i instrukcje warunkowe i jak z nich korzystać

Szkolenie: VBA w Excelu podstawy – średnio-zaawansowany

VBA w Excelu podstawy – średnio-zaawansowany – Dla kogo jest te szkolenie?

 • Szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają program Excel na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym i jednocześnie mają podstawowe doświadczenie w nagrywaniu i odtwarzaniu makr.
 • Szkolenie przygotowane jest także dla osób, które znają podstawy obsługi VBA Excel i chcą jednocześnie uporządkować swoją wiedzę.
 • Szkolenie ma na celu wyćwiczenie umiejętności pisania kodu VBA od podstaw.

VBA w Excelu podstawy – średnio-zaawansowany – Czego nauczę się na szkoleniu?

Na szkoleniu nauczysz się przede m.in:

 • jak usprawniać i automatyzować swoją pracę w Excelu,
 • jak nagrywać, odtwarzać i modyfikować makra w kodzie VBA,
 • czym są zmienne, pętle i instrukcje warunkowe i jak z nich korzystać,
 • jak zrobić formularz do wprowadzania danych do tabeli w arkuszu Excel
 • jak usuwać puste wiersze i niechciane dane

VBA w Excelu podstawy – średnio-zaawansowany – Jakie przykłady są realizowane?

Przykłady realizowane na szkoleniu częściowo dostosowywane są do grupy szkoleniowej i branży w której firma działa. Spośród standardowych przykładów omawianych na szkoleniu możemy wymienić m.in:

 • Nagrywanie i odtwarzanie prostych i zaawansowanych makr przetwarzających dane
 • Tworzenie i odświeżanie tabel przestawnych z użyciem makr Excel
 • Formatowanie warunkowe z użyciem makr Excel
 • Tworzenie formularza do wprowadzania danych
 • Automatyczne formatowanie w oparciu o dane
 • Pisanie użytecznych procedur i funkcji w VBA Excel

Szkolenie: VBA w Excelu – Analiza danych

VBA w Excelu – Analiza danych – Dla kogo jest te szkolenie?

 • Szkolenie dedykowane jest dla osób, które na co dzień mają styczność z zaawansowanymi obliczeniami w programie Excel i chcą poszerzyć swoją wiedzę o nowe metody
 • Znają obsługę programu Excel co najmniej na poziomie średnio-zaawansowanym
 • Chcą nauczyć się pisania kodu od podstaw lub uporządkować swoją wiedzę
 • Pracują na co dzień na danych pozyskiwanych z baz SQL lub JSON
 • Chcą nauczyć się jak automatyzować swoją pracę i zadania
 • Budują zaawansowane raporty i analizy na danych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł

VBA w Excelu – Analiza danych – Czego nauczę się na szkoleniu?

 • Jak pisać programy w języku VBA od podstaw,
 • czym są zmienne, pętle i instrukcje warunkowe i jak z nich korzystać,
 • jak automatyzować raporty pobierające dane z baz danych SQL,
 • jak automatyzować tworzyć raportowanie dynamiczne, by dane nie przyrastały z biegiem czasu,
 • jak tworzyć w Excel VBA narzędzia oparte o formularze,
 • jak skonfigurować komputer lub maszynę wirtualną do automatycznego przetwarzania raportowania w oparciu o SQL i VBA

VBA w Excelu – Analiza danych – Jakie przykłady są realizowane?

Przykłady realizowane na szkoleniu częściowo dostosowywane są do grupy szkoleniowej i branży w której firma działa. Spośród standardowych przykładów omawianych na szkoleniu możemy wymienić m.in:

 • Tworzenie formularzy do wprowadzania i uzupełniania danych w oparciu o Excel VBA
 • Tworzenie zautomatyzowanego raportu w oparciu o dane z baz SQL
 • Zapisywanie raportu do formatu pdf oraz automatyczne wysyłanie go z użyciem VBA w Excel
 • Uruchamianie aplikacji VBA Excel z harmonogramu zadań
 • Pisanie użytecznych funkcji w VBA Excel

Szkolenia VBA w Excel – porównanie programów szkoleniowych

Z uwagi na różny poziom umiejętności uczestników szkoleń, umiejętność utrwalania wiedzy oraz ograniczony czas szkolenia, poniżej opisane tematy realizowane są na różnych poziomach zaawansowania.

 Makra i VBA w Excelu od podstawVBA w Excelu podstawy – średnio-zaawansowany
VBA w Excelu – Analiza danych
Liczba godzin161616
Podstawy makr w Excel
Podstawowe informacje o makrach w VBAx
Nagrywanie i odtwarzanie makrxxx
Bezpieczeństwo otwierania plików z makramixxx
Modyfikacje kodu VBA w makrachxxx
Analiza kodu nagranych makr VBAxxx
Wykorzystanie przycisków formularza do uruchamiania kodu VBAxxx
Oczyszczanie danych z uzyciem makrxxx
Kolory w kodzie VBAxxx
Sposoby na uruchamianie makr: przycisk, skrót klawiszony, otwarcie pliku Excelxxx
Edytor Visual Basic
Budowa Edytora Visual Basicxxx
Ustawianie haseł w kodziexx
Pomocne skróty klawiszowexx
Korzystanie z okien locals i immediatexxx
Debuggowanie koduxx
Uruchamianie iteracyjnexx
Tworznie procedurxxx
Hierarchia podstawowych obiektów skoroszytuxxx
Komunikacja użytkownika
Okno MsgBoxxxx
Okno InputBoxxxx
Komunikacja z arkuszemxxx
Okno Immediatexxx
Edycja danych w Arkuszu z użyciem VBA
Pobieranie danych komórek i zakresów arkuszaxxx
Wstawianie danych do komórek i zakresów arkuszaxxx
Modyfikacja danych z komórek i zakresów arkuszaxxx
Filtrowanie i sortowanie z użyciem VBAxxx
Formatowanie warunkowe z użyciem VBAxxx
Podstawy pisania programów
Komentowanie koduxxx
Wersjonowanie kodux
Oparcie programu o funkcjexx
Obsługa błędów w VBAxx
Instrukcja GoToxx
Operatory
Arytmetycznexxx
Logicznexxx
Porównaniaxxx
Zmienne, stałe i typy danych
Zmiennexxx
Stałexxx
Typy danychxxx
Liczbowe (int, Long)xxx
Tekstowe (String)xxx
Daty i czasu (date)xxx
Wydajność typów danychxx
Wprowadzenie do wielowymiarowych danych przestrzennychxxx
Tablice Arrays – informacje podstawowexxx
Tablice Arrays – informacje zaawansowanexx
Klasyx
Kolekcjex
Funkcje
Podstawy użytkowania funkcjixxx
Funkcje zagnieżdżonexxx
tekstowexxx
liczbowexxx
daty i czasuxxx
logicznexx
funkcje konwersji typów danychxx
korzystanie z funkcji arkusza danych z poziomu VBAxxx
Programowanie funkcji użytkownika (UDF) – informacje podstawowexxx
Programowanie funkcji użytkownika (UDF) – informacje zaawansowanexx
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO z poziomu VBAxxx
Instrukcje warunkowe
If then Elsexxx
Select CASExx
Pętle w VBA
While Wendxxx
Do Whilexxx
Do Untilxx
Forxxx
For Eachxx
Przerywanie wykonania pętli – Exitxx
Formularze w VBA
Podstawy uzywania formularzy w VBAxxx
Budowa formularzy UserFormxxx
Osadzanie formularzy w arkuszu danychxx
Kontrolki formularzaxx
TextBoxxxx
Przyciskixxx
ComboBox i ListBoxxx
OptionButton i CheckBoxxx
Formatowanie formularzyxx
Automatyzacja raportowania za pomocą VBA
Pobieranie danych z baz danych SQLx
Pobieranie danych ze stron internetowychx
Automatyczne odświeżanie połączeń danych i tabel przestawnychxx
Sterowanie wykresami z uzyciem VBAxx
Sterowanie tabelami przestawnymixx
Współpraca VBA z innymi aplikacjami w systemie Windowsxx
Sterowanie Windows Shell z poziomu VBAx
Obsługa plików tekstowych z poziomu VBA (zapis, odczyt, modyfikacje)x

W przypadku pytań prośba o kontakt: kontakt

KNGDATA Tomasz Kenig
Nip: 612-168-15-74
Regon: 380115059
59-700 Bolesławiec
ul Dębowa 3b