Kurs SQL Server

15 komentarzy

Kurs SQL Server – Podstawowe korzystanie z języka SQL

 1. Wprowadzenie do MsSQL
 2. Instalacja SQL Server (wybierz jedną z instalacji)
 3. SQL Server Management Studio
 4. Wgrywanie przykładowej bazy danych
 5. Podstawy budowania zapytań SELECT w SQL Server
 6. Tabele
 7. Widoki
 8. Operatory arytmetyczne
 9. Operatory logiczne
 10. Główne typy danych SQL Server / Transact-SQL
 11. Funkcje matematyczne MsSQL
 12. Funkcje znakowe MsSQL
 13. Funkcje daty i czasu MsSQL
 14. Złączenia i relacje w SQL
 15. Złączenia JOIN w SQL
 16. Klauzula WITH w MsSQL
 17. Instrukcja CASE w MsSQL
 18. Instrukcja warunkowa IIF w MsSQL
 19. Funkcje agregujące w MsSQL
 20. Klauzula GROUP BY w MsSQL
 21. Operacje DQL, DML, DCL, DDL w MsSQL
 22. Złączenia pionowe UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
 23. Insert w SQL Server – Jak dodawać rekordy do tabel
 24. Update w SQL Server – Zmiana wartości rekordu w tabeli
 25. Delete w SQL Server – Jak usuwać rekordy
 26. Linkowanie serwerów
 27. Autonumeracja – Identity w MsSQL
 28. Autonumeracja – Sekwencje w MsSQL
 29. Zgodność danych w MsSQL – Constraint, Default, Null
 30. Funkcje rankingu w MsSQL
 31. Funkcje SPLIT_STRING i STRING_AGG w MsSQL
 32. Indeksy
 33. Pivot i UnPivot, czyli jak przekształcić wiersze w kolumny i na odwrót w MSSQL

Kurs SQL Server – Programowanie w Transact-SQL

 1. Wprowadzenie do programowania Transact-SQL (T-SQL)
 2. Podstawowa składnia
 3. Zmienne lokalne
 4. Zmienne globalne
 5. Zmienne tabelaryczne
 6. Specjalne typy danych w Transact-SQL (T-SQL)
 7. Tabele tymczasowe
 8. Operacje DML w T-SQL
 9. Instrukcja IF THEN ELSE
 10. Pętle w SQL Server / Transact-SQL
 11. Procedury składowane Transact-SQL
 12. Tworzenie funkcji
 13. Transakcje
 14. Kursory
 15. Obsługa wyjątków
 16. Wyzwalacze (Triggery)
 17. Dynamiczny SQL
 18. Create or replace

Dodatek do kursu – Skrypty SQL Server

 1. Zero wiodące w SQL Server
 2. ISO Week w SQL Server
 3. Funkcja zliczająca dni robocze w SQL Server
 4. Dane z SQL Server do Excel lub Access. Połączenie ODBC SQL Server
 5. Jak pobierać dane do Access i Excel z SQL Server
 6. DBLink z MsSQL do MySQL. Łączenie serwerów
 7. Nazwa domeny z adresu URL w MsSQL
 8. Pobieranie danych ze stron web do MSSQL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 komentarzy “Kurs SQL Server”