Kurs SQL Server

Zaawansowany SQL – SQL Querying

 1. Instalacja SQL Server Express
 2. SQL Management Studio
 3. Wgrywanie przykładowej bazy danych
 4. Tabele
 5. Widoki
 6. Podstawy budowania zapytań SELECT w SQL Server
 7. Operatory arytmetyczne
 8. Operatory logiczne
 9. Główne typy danych SQL Server / Transact-SQL
 10. Funkcje matematyczne
 11. Funkcje znakowe
 12. Funkcje daty i czasu
 13. Złączenia i relacje w SQL
 14. Złączenia JOIN w SQL
 15. Klauzula WITH w SQL Server
 16. Instrukcja CASE w SQL Server
 17. Złączenia pionowe UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
 18. Insert w SQL Server – Jak dodawać rekordy do tabel
 19. Delete w SQL Server – Jak usuwać rekordy
 20. Linkowanie serwerów
 21. Zgodność danych w SQL Server – Constraint, Default, Null
 22. Pętle w SQL Server / Transact-SQL

2 Comments

 1. Fajny kurs, czekam na resztę artykułów

  1. Dzięki. Reszta artykułów już jest w drodze. Wszystko będzie kompletne do końca wakacji 2017 🙂

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">