Kurs SQL Server

Zaawansowany SQL – SQL Querying

 1. Instalacja SQL Server Express
 2. SQL Management Studio
 3. Wgrywanie przykładowej bazy danych
 4. Tabele
 5. Widoki
 6. Podstawy budowania zapytań SELECT w SQL Server
 7. Operatory arytmetyczne
 8. Operatory logiczne
 9. Główne typy danych SQL Server / Transact-SQL
 10. Funkcje matematyczne MsSQL
 11. Funkcje znakowe MsSQL
 12. Funkcje daty i czasu MsSQL
 13. Złączenia i relacje w SQL
 14. Złączenia JOIN w SQL
 15. Klauzula WITH w MsSQL
 16. Instrukcja CASE w MsSQL
 17. Funkcje agregujące w MsSQL
 18. Klauzula GROUP BY w MsSQL
 19. Operacje DQL, DML, DCL, DDL w MsSQL
 20. Złączenia pionowe UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
 21. Insert w SQL Server – Jak dodawać rekordy do tabel
 22. Delete w SQL Server – Jak usuwać rekordy
 23. Linkowanie serwerów
 24. Autonumeracja – Identity w MsSQL
 25. Autonumeracja – Sekwencje w MsSQL
 26. Zgodność danych w MsSQL – Constraint, Default, Null
 27. Funkcje rankingu w MsSQL
 28. Pętle w SQL Server / Transact-SQL

3 comments

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.