Update w SQL Server – Zmiana wartości rekordu w tabeli

Tomasz Kenig/ / Kurs SQL Server/ 0 komentarzy

1. Jak zmodyfikować rekord – Update w SQL Server

Polecenie Update w SQL Server jak nazwa wskazuje służy do updatowania, a więc do modyfikacji wartości rekordów w tabelach. Będziesz go używał zawsze, gdy chcesz zmienić jakąś wartość. Składnię polecenia Update przedstawiam poniżej. W najprostszej formie w poleceniu musisz określić jedynie tabelę, którą chcesz zmodyfikować, kolumnę oraz wartość którą chcesz wprowadzić w dany rekord. Jeśli w poleceniu nie użyjesz klauzuli WHERE, pamiętaj, że wszystkie rekordy w tabeli przyjmą nową wartość dla wskazanej kolumny.

Jeśli chcesz za jednym razem zmienić wartości w kilku kolumnach danego rekordu, wartości dla kolumn wpisz po przecinku. Zróbmy przykład polecenia UPDATE na bazie AdventureWorks. Zmieńmy wartości w kolumnach FirstName i LastName w tabeli Person.Person. dla rekordu o BusinessEntityID = 1.

2. Update tabeli wartościami z innej tabeli

By zmodyfikować tabelę wartościami z innej tabeli powinieneś użyć klauzuli WITH. Dzięki temu możesz użyć JOIN’a w swoim skrypcie. By sprawdzić jak działa taka konstrukcja utwórz na bazie AdventureWorks następująco tabelę i uzupełnij ją dwoma rekordami:

Ok, mamy już dane którymi chcemy zmodyfikować rekord 2 i 3 z tabeli Person.Person. Utwórzmy skrypt, który zmodyfikuje wartości:

Update w SQL Server

Update w SQL Server

Jeśli tabele, które chcesz użyć do Update mają takie same nazwy kolumn, powinieneś użyć aliasów w klauzuli WITH. Jeśli trafiłeś na ten temat z wyszukiwarki, zapraszam do skorzystania z kursu SQL Server na mojej stronie. Zamieszczam też link do tematu na stronie producenta.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">