Update w SQL Server – Zmiana wartości rekordu w tabeli


1. Jak zmodyfikować rekord – Update w SQL Server

Polecenie Update w SQL Server jak nazwa wskazuje służy do updatowania, a więc do modyfikacji wartości rekordów w tabelach. Będziesz go używał zawsze, gdy chcesz zmienić jakąś wartość. Składnię polecenia Update przedstawiam poniżej. W najprostszej formie w poleceniu musisz określić jedynie tabelę, którą chcesz zmodyfikować, kolumnę oraz wartość którą chcesz wprowadzić w dany rekord. Jeśli w poleceniu nie użyjesz klauzuli WHERE, pamiętaj, że wszystkie rekordy w tabeli przyjmą nową wartość dla wskazanej kolumny.

Jeśli chcesz za jednym razem zmienić wartości w kilku kolumnach danego rekordu, wartości dla kolumn wpisz po przecinku. Zróbmy przykład polecenia UPDATE na bazie AdventureWorks. Zmieńmy wartości w kolumnach FirstName i LastName w tabeli Person.Person. dla rekordu o BusinessEntityID = 1.

2. Update tabeli wartościami z innej tabeli

By zmodyfikować tabelę wartościami z innej tabeli powinieneś użyć klauzuli WITH. Dzięki temu możesz użyć JOIN’a w swoim skrypcie. By sprawdzić jak działa taka konstrukcja utwórz na bazie AdventureWorks następująco tabelę i uzupełnij ją dwoma rekordami:

Ok, mamy już dane którymi chcemy zmodyfikować rekord 2 i 3 z tabeli Person.Person. Utwórzmy skrypt, który zmodyfikuje wartości:

Update w SQL Server

Update w SQL Server

Jeśli tabele, które chcesz użyć do Update mają takie same nazwy kolumn, powinieneś użyć aliasów w klauzuli WITH. Jeśli trafiłeś na ten temat z wyszukiwarki, zapraszam do skorzystania z kursu SQL Server na mojej stronie. Zamieszczam też link do tematu na stronie producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.