Author Archives: Tomasz Kenig

Kurs VBA Excel już gotowy – szkolenie VBA online

Kurs VBA w Excelu Online Kurs VBA jest już w pełni gotowy. Kurs Excel VBA zawiera już 38 rozdziałów i najwyższa pora go opublikować. W kursie dowiesz się m.in: Jak napisać aplikacje w VBA Jak pisać własne funkcje Excela Poznasz zasady dobrego programowania Dowiesz się jak automatyzować swoją pracę, by robiła się szybciej Dowiesz się czym są zmienne, pętle i

Read More

Wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych w Excel VBA

Często podczas tworzenia dużych raportów w Excel chcielibyśmy zweryfikować, czy wszystkie elementy zawarte w raporcie są nam potrzebne. Szczególnym przypadkiem takich obiektów są tabele przestawne. Tabele przestawne jak wiemy, nie tylko prezentują dane, ale także je przechowują. Jeśli chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o tabelach w naszym raporcie możemy je uzyskać przy pomocy kodu VBA. Skupmy się na elementach kluczowych takich

Read More

Jak wyciągnąć z daty dzień, miesiąc, kwartał, rok, dzień tygodnia w Excel

Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie chciałbyś skorzystać z funkcji daty i czasu w Excel. Excel wśród swoich wbudowanych funkcji arkuszowych posiada szereg użytecznych formuł ułatwiających nam obliczenia różnych argumentów, które możemy wyciągnąć z daty. Na początek powinniśmy się upewnić, czy nasza data jest w Excelu rzeczywiście rozpoznawana jako 

Jak znaleźć ostatni wypełniony wiersz w Excel VBA

Często w VBA operując na danych ujętych w tabelach mamy konieczność dodania do tabelki Excela kolejnego wiersza/rekordu z danymi. By zrobić to sprawnie, zwykle jest konieczność znalezienia lokalizacji ostatniego niepustego wiersza. By znaleźć ostatni wypełniony rekord w arkuszu możemy skorzystać z prostego kodu VBA:

Wstrzymanie odświeżania ekranu w Excel VBA

Często podczas wykonywania makra chcielibyśmy, by wykonywanie kodu nie było widoczne dla użytkownika. Z pomocą przychodzi nam funkcjonalność ScreenUpdating. Za pomocą tego polecenia możemy wstrzymać odświeżanie ekranu podczas wykonywania kodu VBA. Potencjalny użytkownik naszej aplikacji nie widzi żadnych zmian w aplikacji zbudowanej pod Excelem podczas wykonywania bloku kodu. By zobrazować to w prosty sposób

Skróty klawiszowe w Excel

Excel 2016 posiada szereg użytecznych skrótów klawiszowych. Skróty pomagają zarówno w obsłudze aplikacji oraz manipulowaniu danymi. Edytor VisualBasic posiada także szereg skrótów umożliwiających sterowanie edytorem. Poniżej zamieszczam najczęściej używane skróty klawiszowe w Excel. To właśnie ich warto

Zamiana tekstu na datę w Excel

W toku naszej pracy spotykamy się z różnym sposobem zapisu dat. Jak wiemy, standardowym zapisem daty w jest format YYYY-MM-DD. To jeden z typów, który Excel jest w stanie prawidłowo zinterpretować. Co więcej, na takiej dacie możemy wykonać szereg funkcji daty i czasu jak obliczenie miesiąca, dnia roku itp. Jeśli otrzymamy kiedyś plik z nieprawidłowo wprowadzoną datą, najlepszym sposobem jest

Read More

Data na podstawie numeru PESEL w Excelu

Excel w swoich funkcjach wbudowanych nie posiada funkcji umożliwiającej nam zamianę numeru PESEL na datę urodzenia. Funkcję tą możemy zbudować samodzielnie wykorzystując tzw. funkcje zagnieżdżone.W naszym przykładzie interesować nas będą numery PESEL osób urodzonych po roku 1900. Jak wiemy, jest to najniższa wartość daty, którą Excel jest nam w stanie zinterpretować jako

Formularz UserForm – Pole kombi ComboBox w Excel VBA

1. Jak wstawić pole kombi ComboBox do formularza UserForm? Pole kombi jest już nam znane. Poznaliśmy je przy okazji tworzenia aplikacji do wprowadzania danych. Z uwagi na to, że pole wstawione w formularz UserForm programowane jest w innym miejscu, stworzymy przykład w którym pokażemy jak je programować. Z przybornika ToolBox wybierzmy kontrolkę ComboBox i wstawmy ją na prawo od pola

Read More