Kategoria kurs python

18 postów

User Input w Python

Jak wprowadzać dane bezpośrednio do kodu w Python? Jeśli chcesz wprowadzić dane ręcznie bezpośrednio do kodu w Pyton podczas wykonywania programu, służy do tego funkcja user input(). Przykład kodu z użyciem funkcji python input() zamieszczam poniżej. Wartości wprowadzane z użyciem input() python wprowadzane są do programu jako typ danych string. […]

Operatory w Python

Operatory arytmetyczne w Python W Python możesz korzystać ze znanych Ci operatorów arytmetycznych jak +, -, *, /. Do oddzielenia działań wykorzystaj nawiasy (). Poniżej przykłady użycia operatorów w działaniach. Możesz ich używać zarówno z wyrażeniem print jak i w odniesieniu do zmiennych. Dodatkowo operator dodawania może być stosowany do […]

Kurs Python - funkcje w Python

Funkcje w Python

W Python pisanie własnych funkcji jest bardzo proste. Najprostszym przykładem takiej funkcji jest funkcja bez argumentu. Funkcje w Python tworzysz za pomocą wyrażenia def. Po samym wyrażeniu wprowadź nazwę funkcji, opcjonalnie argumenty oraz dwukropek. # Funkcja bez argumentu w Python def myFunction(): print(„Hello”) myFunction() # Funkcja z argumentami def myNewFunction(x): […]

Słowniki w Python

Słowniki w Python to złożony typ danych klucz-wartość. Chcą pobrać wartość odwołujesz się do wcześniej określonego klucza, który w odróżnieniu od indeksu nie musi być wartością liczbową. Najważniejsze informacje: Typ danych klucz-wartość Klucz jest unikalny Słowniki mają klucze, nie indeksy Możesz tworzyć klucze także za pomocąa wartości znakowych Przykłady: # […]

Sety w Python

Sety to kolejny złożony typ danych w Python. Sety tworzysz używając dwóch nawiasów klamrowych {} Set może przechowywać dane o różnych typach Elementy setów nie mogą się powtarzać. Są unikalne Kolejność elementów nie ma znaczenia Setu nie można sortować, ani indeksować Przykłady poniżej: # Tworzenie setu w Python x = […]