Słowniki w Python

Słowniki w Python to złożony typ danych klucz-wartość. Chcą pobrać wartość odwołujesz się do wcześniej określonego klucza, który w odróżnieniu od indeksu nie musi być wartością liczbową. Najważniejsze informacje:

  • Typ danych klucz-wartość
  • Klucz jest unikalny
  • Słowniki mają klucze, nie indeksy
  • Możesz tworzyć klucze także za pomocąa wartości znakowych

Przykłady:

# Tworzenie słownika
d ={1:"Python", 2:"is", 3:"the", 4:"best", 7: "programming", 9:"language"}
d

# Wybór wartości słownika za pomocą klucza
d[1]
d[9]

# Modyfikowanie wartości w słowniku
d[1] = "Python 3"
d

# Usuwanie elementów słownika
del d[7]
d

# Listowanie kluczy w słowniku
d.keys()


# Listowanie wartości słownika
 d.values()

Używanie funkcji zip do złożonych typów danych

Za pomocą funkcji zip() możesz łączyć ze sobą różne złożone typy danych

my_tuple = 12, "Python", 0.123, (12+5j), (1,2,3,4,5,6)
my_list = [1, 2, 'Python', "Learn more"]
my_set = {1,2,3,4,1,2,3,4,"Hello World", "Python", "Python",1,2,3,4}
my_dict = {1:"Python", 2:"is", 3:"the", 4:"best", 7: "programming", 9:"language"}

# Tworzenie krotki za pomocą funkcji zip() 
my_tuple_2 = 12, "Python", 0.123, (12+5j), (1,2,3,4,5,6), {1:"Python", 2:"is", 3:"the", 4:"best", 7: "programming", 9:"language"}

# Tworzenie listy za pomocą funkcji zip() 
zip_list = list(zip(my_tuple, my_list, my_set, my_dict))
zip_list

# Tworzenie słownika za pomocą funkcji zip()
a=(1,2,3)
b=("Hello","Python","!")
zip_dict = dict(zip(a,b))
zip_dict

Artykuł, który przeczytałeś jest częścią kursu Python. Całość zamieszczam pod tym linkiem: kurs python

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *