Instrukcja warunkowa if w Python

Instrukcja warunkowa, a więc if w Python to jedna z ważniejszych rzeczy, które powinieneś opanować używając tego języka programowania. Stosując if w Python pamiętaj o kilku najważniejszych zasadach:

 • W linii dotyczącej warunku (tej z if) używaj znaku dwukropka „:” na zakończenie
 • sam if w Python pisany jest zawsze z małej litery
 • w kolejnych blokach po instrukcji if używaj wcięcia o długości czterech spacji (chyba, że konsekwentnie używasz innej liczby wcięć)
 • operator równoważności w instrukcji if to dwa znaki równości „==”

Operatory, z których możesz skorzystać, to przede wszystkim operatory logiczne i operatory porównania. Poniżej kilka przykładów:

x = 100
if x > 100:
  print("Greater than 100")
elif x == 100:
  print("x is 100")
elif x < 100:
  print("x is less then 100")
else:
  print("Never mind")

# other example
x = 10.1
print(x, 'is', 'greater than 100' if x > 100 else 'is not greater than 100')

Mój cały kurs programowania w Python znajdziesz pod tym adresem: python kurs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *