Pętle w Python

Pętle w Python, z których możesz skorzystać to pętla for i pętla while. Poniżej kilka przykładów działania obydwu typów pętli.

Pętla for w Python

w = [1,2,3,4,5,6,7]
for i in w:
  print(i)

# liczby od 0 do 99
for i in range(100):
  print("number: " + str(i))

# liczby od 1 do 100
for i in range(100):
  print("number: " + str(i+1))

# Przykład z interwałem
for x in range(1, 10, 2):
  print(x)  

Pętla while w Python

n = 10
while n < 101:
print("current number: ", n)
n += 2

Break i continue w pętli for Python

# break
n = 10
while n < 101:
  print("current number: ", n)
  n += 2
  if n == 50:
    break

# continue
n = 10
while n < 101:
  print("current number: ", n)
  n += 2
  if n == 50:
    continue
  print("After continue:" ,n*2)

Break i continue może być używany także w pętlach for.

Tworzenie listy przy użyciu pętli w Python

# Tworzenie listy
[i for i in range(4)]

# lub
[i**2 for i in range(4)]

# lub
[i**2 for i in range(4) if i == 4]

Całość kursu Python publikuję pod tym adresem: python

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *