Pakiety i biblioteki w Python (libraries/packages)

Czym są pakiety w Python?

Nazwa pakiet i biblioteka są często używane zamiennie jeśli chodzi o język Python. Mówi się jednak, że pakiet jest zbiorem modułów, a więc plików z kodem. Pliki te zazwyczaj są ze sobą powiązane. Pakiety w Pythonie to nieodłączny element programowania w tym języku. Bez nich nie zrobimy zbyt wiele, to one rozszerzają możliwości tego języka programowania. By skorzystać z metod i funkcji zewnętrznych, najpierw pakiety lub funkcje pakietów powinniśmy zaimportować. Robimy to za pomocą polecenia import. Poniżej kilka przykładów wykorzystania bibliotek w Python na przykładzie pakietów math, random i numpy,

Jak pobierać pakiety do naszego kodu Python?

Najprostszym sposobem jest import całego pakietu, jak na poniższym przykładzie. Sposób ten jednak nie zawsze jest wydajny. Importujemy cały pakiet, w tym części, których nie będziemy używali w swoim programie.

# math lib

import math
print(math.e)
print(math.sin(0))
print(math.pi)

# Random values lib
import random

print(random value)
print(random.random())
print(random.seed(100))

# math , statistic, matrix
import numpy

print(numpy.abs(-100))

W tym przypadku zaimportowaliśmy całe pakiety. Co w przypadku, gdy chcemy skorzystać z jednego elementu, np wybranej funkcji pakietu, bez konieczności importu całości?

# math lib
from math import pi

x = pi
print(x)
Pakiety w Python: Import pakietu Python

Zauważ, że w tym wypadku odwołujesz się już do funkcji pi bez użycia prefiksu math. Co do samej wydajności, to sposób ten oszczędza zasoby w porównaniu z poprzednim, gdzie importowaliśmy cały pakiet. W prostych programach nie ma to aż takiego znaczenia. W bardziej rozbudowanych aplikacjach powinniśmy jak najbardziej zwracać uwagę na to, by oszczędzać zasoby.

Czym jest pakiet PIP w Python i PyPi.org?

Pakiet pip to preinstalowany manager pakietów w Python. Za jego pomocą możesz pobierać inne pakiety. Samego pip nie musisz instalować, gdyż jest on zainstalowany wraz z pythonem. Ważne jednak jest to, by pip był aktualny. Jeśli czasami masz problem z pobraniem i instalacją jakiegoś pakietu, może to być spowodowane nieaktualnym pakietem pip.

Za pomocą pip możemy instalować, odinstalowywać i updatować pakiety. Możemy to robić łącząc się bezpośrednio z repozytorium w sieci lub z pliku pakietu, który posiadasz.

Gdzie szukać pakietów python?

Do tego służy kilka serwisów, z których najbardziej popularnym jest PyPi.org (Python Package Indexer). W serwisie PyPi znajdziesz wszelkie znane i publicznie dostępne pakiety Python, a co ważne także ich starsze wersje. Możesz stąd jak najbardziej pobrać wersję pakietu, która posiada funkcjonalności, których nie ma już w wersjach bieżących. Downgrade’u oczywiście nie polecam, jednak czasami jest on konieczny.

PyPi – Indeks pakietów Python

Jak instalować i usuwać pakiety w Python

Poniżej kilka najczęściej używanych przeze mnie sposobów na instalacje pakietów Python.

Pobranie pakietu bezpośrednio z repozytorium pip. Z tego sposobu prawdopodobnie będziesz korzystał najczęściej:

pip install PACKAGE_NAME

Instalacja pakietu z pliku (np plik whl):

pip install "WHL_FILE_LOCATION"

Gdzie WHL_FILE_LOCATION to ścieżka bezpośrednio do pliku whl, jeśli pakiet masz w formie pliku. Np:

pip install "C:\packages\my_package.whl"

Instalacja pakietu z katalogu:

Jeśli masz pakiet w formie plików w katalogu, instalujesz go wg. poniższego schematu:

pip install "C:\packages\my_package\"

By odinstalować w Python wybrany pakiet zastosuj komendę:

pip uninstall PACKAGE_NAME

W ten sposób wskazany pakiet zostanie odinstalowany.

Aktualizacja pakietów w Python

By zaktualizować dowolny pakiet w Python z użyciem PIP odpal Windows CMD, a następnie wpisz komendę:

pip install --upgrade PACKAGE_NAME

Gdzie PACKAGE_NAME to nazwa pakietu, który chcesz zainstalować.

Pakiety Python – aktualizacja pakietu

Sprawdzanie listy pakietów/bibliotek w Python

By sprawdzić listę obecnie posiadanych pakietów w Python wykorzystaj komendę pip list. Wprowadź ją z poziomu Windows CMD lub terminala Linux/BSD, a wyświetli się lista dostępnych pakietów oraz ich wersje.

pip list
Jak sprawdzić jakie biblioteki mam zainstalowane w Python?

Artykuł jest częścią kursu Python online. Całość kursu zamieszczam pod tym adresem: Kurs Python.

Źródło: PyPi.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *