Tag kurs python

15 postów

Kurs Python - funkcje w Python

Funkcje w Python

W Python pisanie własnych funkcji jest bardzo proste. Najprostszym przykładem takiej funkcji jest funkcja bez argumentu. Funkcje w Python tworzysz za pomocą wyrażenia def. Po samym wyrażeniu wprowadź nazwę funkcji, opcjonalnie argumenty oraz dwukropek. # Funkcja bez argumentu w Python def myFunction(): print(„Hello”) myFunction() # Funkcja z argumentami def myNewFunction(x): […]

Słowniki w Python

Słowniki w Python to złożony typ danych klucz-wartość. Chcą pobrać wartość odwołujesz się do wcześniej określonego klucza, który w odróżnieniu od indeksu nie musi być wartością liczbową. Najważniejsze informacje: Typ danych klucz-wartość Klucz jest unikalny Słowniki mają klucze, nie indeksy Możesz tworzyć klucze także za pomocąa wartości znakowych Przykłady: # […]

Sety w Python

Sety to kolejny złożony typ danych w Python. Sety tworzysz używając dwóch nawiasów klamrowych {} Set może przechowywać dane o różnych typach Elementy setów nie mogą się powtarzać. Są unikalne Kolejność elementów nie ma znaczenia Setu nie można sortować, ani indeksować Przykłady poniżej: # Tworzenie setu w Python x = […]

Listy w Python

Kolejnym ważnym złożonym typem danych w Python są listy (lists). Poniżej kilka ważnych rzeczy związanych z listami oraz przykłady. Listy tworzymy za pomocą dwóch nawiasów kwadratowych [] Listy mogą przechowywać dane o różnych typach Listy w odróżnieniu od krotek w Python mogą być sortowane l = [1, 2, 'Python’, „Learn […]

Krotki w Python

Czym są krotki w Python (Tupples) Krotki to złożone typy danych, które mogą przechowywać dane o różnych typach. Krotki (tzw. tupples). Poniżej najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć korzystając z krotek w Python: Poniżej kilka przykładów: x = 12, „Python”, 0.123, (12+5j), (1,2,3,4,5,6) type(x) # Odnosząc się do elementów krotki używaj […]

Kurs Python - zmienne w Python

Zmienne w Python

Jak tworzyć i korzystać ze zmiennych w Python? W Python zmienne tworzymy poprzez przypisanie rzeczywistej wartości np liczby lub przez przypisanie wartości pustej dla danego typu danych. Przykładowo, jeśli chcemy stworzyć pustą listę wstawiamy po znaku równości dwa nawiasy kwadratowe. Jeśli chcemy utworzyć pusty słownik, używamy dwóch klamer. Jest kilka […]