Zmienne w Python

Jak tworzyć i korzystać ze zmiennych w Python?

W Python zmienne tworzymy poprzez przypisanie rzeczywistej wartości np liczby lub przez przypisanie wartości pustej dla danego typu danych. Przykładowo, jeśli chcemy stworzyć pustą listę wstawiamy po znaku równości dwa nawiasy kwadratowe. Jeśli chcemy utworzyć pusty słownik, używamy dwóch klamer.

Jest kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz pracować ze zmiennymi w Python:

 • Python w odróżnieniu od niektórych języków programowania nie musisz deklarować zmiennej przed jej użyciem
 • Nazwa zmiennej nie może zaczynać się od liczby
 • Wielkość znaków w nazywaniu i późniejszym używaniu zmiennych ma znaczenie
 • W nazywaniu zmiennych możesz używasz znaków z zakresu a-z, liczb podkreśliników „_” oraz myślników „-„
 • Nie nazywaj zmiennych komendami używanymi w Pythonie
 • Możesz utworzyć więcej niż jedną zmienną w jednej linii

Każda zmienna ma swój typ danych. Typy te poznasz szczegółowo w dalszej części kursu. Warto na ten moment wiedzieć, że w Python wykorzystywane są następujące typy danych:

Proste typy danych:

Złożone typy danych:

Poza wymienionymi wyżej możesz spotkać się także z sytuacją, w której dany pakiet Python wykorzystuje własne typy danych.

Kilka przykładów tworzenia zmiennych w Python

Utwórzmy kilka zmiennych tekstowych i liczbowych. Zauważ, że liczba otoczona cudzysłowem jest interpretowana jako tekst. W dalszej części artykuły dowiesz się jak konwertować tekst na liczbę i odwrotnie.

# This is number variable
x = 1
print(x)


# This is string variable:
x = "Any text"
print(x)


# This is also string variable
x = "1"
print(x)
Jak tworzyć i korzystać ze zmiennych w Python? - Przykłady
Jak tworzyć i korzystać ze zmiennych w Python? – Przykłady

# Trzy zmienne liczbowe int utworzone w jednej linii
x,y,z = 1,2,3
print(x)
print(y)
print(z)
Jak tworzyć i korzystać ze zmiennych w Python?
Jak tworzyć i korzystać ze zmiennych w Python?

Jak sprawdzić typ danych dla zmiennej w Python?

Jeśli chcesz sprawdzić jaki ty danych ma dowolna zmienna użyj do tego celu funkcji type(). Funkcja type() zwraca typ danych.

# Sprawdzanie typu danych dla zmiennej
# zmienna o typie znakowym stirng
x = "Python"
print(type(x))


# Przykład zmiennej list
x = []
print(type(x))


# Przykład zmiennej liczbowej float
x = 123.890
print(type(x))
Jak sprawdzić typ danych dla zmiennej w Python?
Jak sprawdzić typ danych dla zmiennej w Python?

Zmiana typy danych zmiennej w Python. Konwersja typu danych

Jeśli chcesz zmienić typ danych dla dowolnej zmiennej, użyj do tego poniższych funkcji. By przekonwertować np text na liczbę, tekst musi „dać się przekonwertować”. Przykładowo tekst „11” możesz zamienić na liczbę. Nie jest to jednak możliwe, jeśli wartość zmiennej byłaby zapisana z słownie np jedenaście.

 • int() – zmiana na typ integer
 • str() – zmiana na typ znakowy string
 • float() – zmiana na typ liczbowy zmiennoprzecinkowy
 • list() – zmiana na listę

Co ważne, jeśli chcesz przekonwertować liczbę ze znakami dzisiętnymi na typ int, usuniesz w ten sposób znaki po przecinku.

Przykłady:

# Number to text:
x = 11
y = str(x)
print(type(y))


# Float to integer
x = 123.147
y = int(x)
print(type(y))


# String to int:
x = "123"
y = int(x)
print(type(y))


# String to int or float:
x = "123.147"
y = float(x)
print(type(y))
Zmienne w Python - zamiana typu danych
Zmienne w Python – zamiana typu danych

Artykuł, który przeczytałeś jest częścią kursu Python. Całość zamieszczam pod tym linkiem: python. Warto też odwiedzić stronę projektu Python: Python.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *