Ciągi znaków w Python (strings)


Ciągi znaków w Python, a więc ciągi tekstowe poznaliśmy już przy okazji pisania pierwszego programu. Podstawowe działanie na tekstach w Python polega na ich wyświetleniu za pomocą polecenia print(). Spośród podstawowych działań, które wykonujemy na ciągach tekstowych możemy wymienić m.in.:

  • Łączenie ciągów znaków
  • Powielanie ciągów znaków (multiplikacja)
  • Wycinanie ciągu znaków z innego ciągu tekstowego
  • Zmiana wielkości znaków w ciągu
  • Wstawianie jednego ciągu znaków do drugiego ciągu znaków
  • Sprawdzanie pozycji występowania jednego ciągu tekstowego w innym ciągu.

W jaki sposób to zrobić? Poniżej kilka przykładów.

Łączenie ciągów znaków w Python

Jeśli chcesz połączyć ze sobą ciągi tekstowe, możesz to zrobić na kilka sposobów. Do łączeni ciągów znaków w Python używamy operatora dodawania “+”.

Ten sam rezultat możesz także osiągnąć stosując konstrukcję, w której ciągi znaków oddzielone są od siebie przecinkami. Spacja zostaje wstawiona automatycznie. Możesz też użyć do tego celu zmiennych.

Kurs Python - Łączenie ciągów znaków w Python
Kurs Python – Łączenie ciągów znaków w Python

Powielanie ciągu tekstowego (multiplikacja)

W Python w prosty sposób możesz powielić ciąg znaków. W tym celu wykorzystaj operator mnożenia. Tekst zostanie powielony określoną liczbę razy, np:

Kurs Python – Multiplikacja ciągów znaków w Python

Wycinanie ciągu znaków

W Python w prosty sposób możesz wyciąć część znaków z dłuższego wyrażenia. Najprościej w tym celu określić pozycje tekstu, który chcesz wyciąć. Jeśli chcesz wyciąć pierwszy znak z danego tekstu wstaw pozycję znaku w nawiasie kwadratowym zaraz za tekstem lub za zmienną.

Jeśli chcesz wyciąć z jednego tekstu jego część zaczynając od np szóstego znaku, a kończąc na dwunastym, możesz to zrobić wskazując w nawiasie kwadratowym pierwszy znak i ostatni, który chcesz wyciąć np [i:j].

Jeśli chcesz wyciąć ciąg znaków zaczynając od prawej strony, pamiętaj o znaku minus przed liczbą określającą pozycję znaku. Poniżej przykłady:

Zmiana wielkości znaków w ciągu tekstowym w Python

W Python w prosty sposób możesz zmienić wielkość znaków w dowolnym tekście. Służą do tego metody upper() i lower(). Wstaw je po kropce za tekstem lub zmienną.

Wstawianie fraz do ciągu znaków

Wstawianie ciągu znaków wewnątrz w innym tekście możemy wykonać na kilka sposobów. Najprościej jest skorzystać z łączenia fraz z użycie operatora “+”. Jeśli jednak piszemy profesjonalny program, korzystamy z rozbudowanego polecenia print. Jedyne, co musisz zrobić, to w argumencie funkcji print wstawić miejsce na zmienną, z której chcesz skorzystać. Określasz ją w następujący sposób:

  • %s, by wstawić wartość tekstową,
  • %d, by wstawić liczbę całkowitą int,
  • %f, by wstawić liczbę float.

Następnie za cudzysłowem wstaw znak % i nawias. W nawiasie wprowadź zmienną lub wartość, która ma być wstawiona w określone wcześniej miejsce. Przykłady poniżej:

W wyżej opisanym przykładzie %.1f oznacza, iż zaokrąglamy liczbę punktów do 1 miejsca po przecinku.

Sprawdzanie pozycji w tekście

W Python możesz sprawdzić pozycję znaku lub tekstu w innym tekście. Metoda index() zwróci pozycję znaku lub początku szukanego tekstu. Wielkość znaków ma znaczenie.

Możesz też sprawdzić za pomocą metod startswith() i endswith(), czy tekst zaczyna się, bądź kończy określoną frazą.

Sprawdzanie liczby wystąpień ciągu znaków w innym ciągu znaków

Możesz sprawdzić ile razy dana fraza, lub pojedynczy znak występuje w danym ciągu tekstowym. Służy do tego metoda count().

Tworzenie listy z ciągu tekstowego w Python

Z każdego ciągu tekstowego możesz wydzielić pojedyncze wyrazy i zrobić z nich listę. O listach dowiesz się więcej w kolejnych częściach kursu Python.

Ciąg znaków w kolejności odwrotnej w Python

W Python w prosty sposób możesz zwrócić ciąg znaków pisany od końca.

Artykuł, który przeczytałeś jest częścią kursu Python. Całość zamieszczam pod tym linkiem: kurs python online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.