Liczby w Python


Liczby w Python – podstawowe informacje

Jak zapewne dowiedziałeś się z poprzedniego rozdziału kursu, wartości liczbowe w Python. W Python możemy wyróżnić następujące rodzaje liczb:

  • Int – liczby całkowite
  • Float – liczby zmiennoprzecinkowe
  • Complex – liczby zespolone

To, jaki typ liczbowy będą miały zmienne, z których korzystamy zależy od jej formatu zapisu liczby. Dla przykładu, jeśli chcemy, by Python zinterpretował liczbę jako liczbę całkowitą (int / integer) , wprowadzamy ją najprostszy sposób, a więc np:

Funkcja type() zwraca typ danych argumentu. Używamy jej zazwyczaj do sprawdzenia typy danych dla zmiennej.

Ta sama liczba może być przez Pythona zinterpretowana jako liczba zmiennoprzecinkowa (float), jeśli wprowadzimy ją z separatorem i wartością dziesiętną np:

Kurs Python - Liczby integer, float
Kurs Python – Liczby int, float

Complex natomiast to liczby zespolone, a do ich zapisu wymagany jest nawias i znak “j”. Przykład zapisu poniżej:

 Kurs Python - Liczby integer, float , complex w Python
Kurs Python – Liczby integer, float , complex w Python

Artykuł jest częścią kursu programowania w Python. Jeśli chcesz nauczyć się więcej sprawdź całość pod tym adresem: python kurs

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.