Operatory w Python

Operatory arytmetyczne w Python

W Python możesz korzystać ze znanych Ci operatorów arytmetycznych jak +, -, *, /. Do oddzielenia działań wykorzystaj nawiasy (). Poniżej przykłady użycia operatorów w działaniach. Możesz ich używać zarówno z wyrażeniem print jak i w odniesieniu do zmiennych. Dodatkowo operator dodawania może być stosowany do łączenia ze sobą tekstów. Więcej o liczbowym typie danych w Python możesz przeczytać w tym artykule: – Liczby w Python.

Python – Operatory arytmetyczne

# Operatory arytmetyczne
 
# suma
4 + 2 + 12.2

# mnożenie
x = 5 * 5
x

# dzielenie
5 / 2

# dzielenie bez reszty
51 // 2

# reszta z dzielenia
7 % 3

# potęgowanie
 10 **2

Podobnie jak w JAVA możesz uprościć działania arytmetyczne łącząc operator ze znakiem równości. Stosujemy w tym wypadku operację przypisania.

# Operatory przypisania
x = 17
x += 2
x

# Przykład z potęgowaniem
x = 12
x **= 2
x

# Przykłąd dłuższej kalkulacji
x = (2+6) * 2 / 3
print(x)

# Przykład z wartością tekstową
x = []
x += "Hello World"
print(x) 

Operatory porównania w Python

Operatory logiczne używane są w programowaniu w Python przede wszystkim w instrukcjach warunkowych i pętlach. Poniżej kilka przykładów. Służą do porównywania wartości. Wynikiem jest zawsze prawda, bądź fałsz, a więc True or False.

x= 123 
print(x == 120)

print(x == 123)

print(x >= 123)

print(x <= 123)
print(x > 120)

print(x < 123)

Operatory logiczne w Python

W Python jak w innych językach programowania mamy do dyspozycji typowe operatory logiczne. Operatory logiczne służą do obsługi logiki w Twoich programach. Przydadzą w tworzeniu instrukcji warunkowych if oraz w pracy z pętlami. Najważniejsze z operatorów, z których będziesz korzystał to:

 • and
 • or
 • not
 • in
 • is

Poniżej kilka przykładów ich prostego wykorzystania:

# Operatory logiczne
# and
 x,y=1,2
 if x<10 and y>=2:
   print("%d is lower than 10 and %d is greater or equal 2" %(x,y))
# or
 x,y=9,10
 if x<10 or y<10:
   print("x or y is lower than 10")
# in
 x = 44
 if x in [1,2,3,4,5]:
   print("x is in the list")
 else:
   print("x is outside the list")
# not in
 x = 4
 if x not in [1,2,3,4,5]:
   print("x is not in the list")
 else:
   print("x is in the list")  
# is / is not
 x, y = 1,2
 print(x is y)
 print(x is not y)
 not
 print(not False)
 print(not True)

Artykuł jest częścią kursu programowania w Python. Jeśli chcesz nauczyć się więcej sprawdź całość pod tym adresem: kurs python

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *