Tag operatory

2 postów

Operatory w Python

Operatory arytmetyczne w Python W Python możesz korzystać ze znanych Ci operatorów arytmetycznych jak +, -, *, /. Do oddzielenia działań wykorzystaj nawiasy (). Poniżej przykłady użycia operatorów w działaniach. Możesz ich używać zarówno z wyrażeniem print jak i w odniesieniu do zmiennych. Dodatkowo operator dodawania może być stosowany do […]

Kurs Excel VBA - Operatory VBA Excel

Operatory w Excel VBA

1. Rodzaje operatorów w Excel VBA W naszych skryptach używać będziemy zarówno wyrażeń arytmetycznych, jak i stosować wyrażenia logiczne. W tym celu posłużą nam operatory w Excel VBA możemy podzielić na 3 grupy: arytmetyczne logiczne porównania. 2. Operatory VBA: arytmetyczne Operatory arytmetyczne służą jak sama ich nazwa wskazuje do realizacji […]