Tag operatory


Kurs Python- operatory logiczne w Python

Operatory logiczne w Python

W Python jak w innych językach programowania mamy do dyspozycji typowe operatory logiczne. Operatory logiczne służą do obsługi logiki w Twoich programach. Przydadzą w tworzeniu instrukcji warunkowych if oraz w pracy z pętlami. Najważniejsze z operatorów, z których będziesz korzystał to: and or not in is Poniżej kilka przykładów ich […]


Kurs Python- operatory porównania w Python

Operatory porównania w Python

Operatory logiczne używane są w programowaniu w Python przede wszystkim w instrukcjach warunkowych i pętlach. Poniżej kilka przykładów. Służą do porównywania wartości. Wynikiem jest zawsze prawda, bądź fałsz, a więc True or False.

Całość kursu Python publikuję pod tym adresem: python kurs


Kurs Python - operatory arytmetyczne w Python

Operatory arytmetyczne w Python

W Python możesz korzystać ze znanych Ci operatorów arytmetycznych jak +, -, *, /. Do oddzielenia działań wykorzystaj nawiasy (). Poniżej przykłady użycia operatorów w działaniach. Możesz ich używać zarówno z wyrażeniem print jak i w odniesieniu do zmiennych. Dodatkowo operator dodawania może być stosowany do łączenia ze sobą tekstów. […]


Kurs Excel VBA - Operatory VBA Excel

Operatory w Excel VBA 6

1. Rodzaje operatorów w Excel VBA W naszych skryptach używać będziemy zarówno wyrażeń arytmetycznych, jak i stosować wyrażenia logiczne. W tym celu posłużą nam operatory w Excel VBA możemy podzielić na 3 grupy: arytmetyczne logiczne porównania. 2. Operatory VBA: arytmetyczne Operatory arytmetyczne służą jak sama ich nazwa wskazuje do realizacji […]