Operatory w Excel VBA

1. Rodzaje operatorów w Excel VBA

W naszych skryptach używać będziemy zarówno wyrażeń arytmetycznych, jak i stosować wyrażenia logiczne. W tym celu posłużą nam operatory w Excel VBA możemy podzielić na 3 grupy:

 • arytmetyczne
 • logiczne
 • porównania.

2. Operatory VBA: arytmetyczne

Operatory arytmetyczne służą jak sama ich nazwa wskazuje do realizacji działań matematycznych. Tworząc procedurę zawierającą działania matematyczne konieczne może być także użycie nawiasów. Zapisujemy je standardowy sposób: „()”.

OperatorNazwaPrzykład
+Dodawanie
Dim DblResult As Double
 DblResult = 9 + 7
 MsgBox DblResult
Odejmowanie
Dim DblResult As Double
 DblResult = 9 - 7
 MsgBox DblResult
*Mnożenie
Dim DblResult As Double
 DblResult = 9 * 7
 MsgBox DblResult
/Dzielenie
Dim DblResult As Double
 DblResult = 9 / 7
 MsgBox DblResult
\Dzielenie bez reszty
Dim DblResult As Double
 DblResult = 9 \ 7
 MsgBox DblResult
^Potęgowanie
Dim DblResult As Double
 DblResult = 9 ^ 7
 MsgBox DblResult
modModulo (reszta z dzielenia)
Dim DblResult As Double
 DblResult = 9 mod 7
 MsgBox DblResult
+ oraz &Dodawanie ciągów znaków
Dim DblResult As Double
 DblResult = "wyraz_1" & "wyraz_2"
 MsgBox DblResult

Jak widzimy operator „+” może służyć także do łączenia ze sobą ciągów znaków. W tym samym celu możemy skorzystać także operatora: „&”, którego przykład opisany jest poniżej.

Sub SumOperators()
  MsgBox "wyraz_1 " & "wyraz_2"
  MsgBox "wyraz_1 " + "wyraz_2"
End Sub
Kurs Excel VBA - Operatory VBA Excel
Kurs Excel VBA – Operatory VBA Excel

Jeśli chcielibyśmy wykorzystać operatory mniejszości i większości w odniesieniu do liter, procedura zwróci wartość prawda, bądź fałsz w zależności od tego, które miejsce dana litera zajmuje alfabecie.

Sub LogOperators()
MsgBox "A" < "B" 'zwróci wartość True 
MsgBox "A" = "B" 'zwróci wartość False
End Sub

3. Operatory VBA: porównania

Operatory porównania służą nam do porównywania wybranych danych. Ich opis oraz przykład zastosowania zamieszczam poniżej. Stosując poniższą konstrukcję, wynikiem za każdym razem będzie wartość True lub False.

OperatorNazwaPrzykład
=Równe
MsgBox 100 = 200
<>Nierówne
MsgBox 100 <> 200
>=Większe niż
MsgBox 100 >= 200
<=Mniejsze niż
MsgBox 100 <= 200
>Większe
MsgBox 100 > 200
<Mniejsze
MsgBox 100 < 200

 

4. Operatory VBA: logiczne

Podstawą dobrego skryptu jest prawidłowo zapisana logika. Do jej zapisania używać będziemy operatorów logicznych.

OperatorNazwaPrzykład
AndKoniunkcja
MsgBox (1 = 1) And (2 <> 3)

'zwróci wartość True

OrAlternatywa
MsgBox (1 = 1) Or (2 = 3)

'zwróci wartość True

XorAlternatywa z jednym wyborem. Zwraca wartość false,  tylko gdy więcej niż jeden z warunków jest prawdziwy
MsgBox (1 = 1) Xor (2 <> 3)

'zwróci wartość False

NotNegacja
MsgBox Not (0 = 1)

'zwróci wartość true

 

5. Zadania (Wynik możesz zapisać w komentarzu)

5.1. Zapisz dowolne działanie wykorzystując jednocześnie wszystkie operatory arytmetyczne. Wynikiem działania powinna być liczba 100.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 komentarzy “Operatory w Excel VBA”