Operatory w Excel VBA 6


1. Rodzaje operatorów w Excel VBA

W naszych skryptach używać będziemy zarówno wyrażeń arytmetycznych, jak i stosować wyrażenia logiczne. W tym celu posłużą nam operatory w Excel VBA możemy podzielić na 3 grupy:

  • arytmetyczne
  • logiczne
  • porównania.

2. Operatory VBA: arytmetyczne

Operatory arytmetyczne służą jak sama ich nazwa wskazuje do realizacji działań matematycznych. Tworząc procedurę zawierającą działania matematyczne konieczne może być także użycie nawiasów. Zapisujemy je standardowy sposób: „()”.

OperatorNazwaPrzykład
+Dodawanie
Odejmowanie
*Mnożenie
/Dzielenie
\Dzielenie bez reszty
^Potęgowanie
modModulo (reszta z dzielenia)
+ oraz &Dodawanie ciągów znaków

Jak widzimy operator „+” może służyć także do łączenia ze sobą ciągów znaków. W tym samym celu możemy skorzystać także operatora: „&”, którego przykład opisany jest poniżej.

Kurs Excel VBA - Operatory VBA Excel

Kurs Excel VBA – Operatory VBA Excel

Jeśli chcielibyśmy wykorzystać operatory mniejszości i większości w odniesieniu do liter, procedura zwróci wartość prawda, bądź fałsz w zależności od tego, które miejsce dana litera zajmuje alfabecie.

3. Operatory VBA: porównania

Operatory porównania służą nam do porównywania wybranych danych. Ich opis oraz przykład zastosowania zamieszczam poniżej. Stosując poniższą konstrukcję, wynikiem za każdym razem będzie wartość True lub False.

OperatorNazwaPrzykład
=Równe
<>Nierówne
>=Większe niż
<=Mniejsze niż
>Większe
<Mniejsze

 

4. Operatory VBA: logiczne

Podstawą dobrego skryptu jest prawidłowo zapisana logika. Do jej zapisania używać będziemy operatorów logicznych.

OperatorNazwaPrzykład
AndKoniunkcja
'zwróci wartość True
OrAlternatywa
'zwróci wartość True
XorAlternatywa z jednym wyborem. Zwraca wartość false,  tylko gdy więcej niż jeden z warunków jest prawdziwy
'zwróci wartość False
NotNegacja
'zwróci wartość true

 

5. Zadania (Wynik możesz zapisać w komentarzu)

5.1. Zapisz dowolne działanie wykorzystując jednocześnie wszystkie operatory arytmetyczne. Wynikiem działania powinna być liczba 100.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6 komentarzy do “Operatory w Excel VBA