User Input w Python

Jak wprowadzać dane bezpośrednio do kodu w Python?

Jeśli chcesz wprowadzić dane ręcznie bezpośrednio do kodu w Pyton podczas wykonywania programu, służy do tego funkcja user input(). Przykład kodu z użyciem funkcji python input() zamieszczam poniżej. Wartości wprowadzane z użyciem input() python wprowadzane są do programu jako typ danych string. Jeśli więc chcesz obsłużyć liczbę wprowadzoną przez użytkownika, musisz dokonać konwersji typu danych. W skrócie:

Stworzyłem zmienną x, do której chcę przypisać wartość wpisaną przez użytkownika.

  • Zmienna x przyjmuje wartość uzyskaną z funkcji Python input.
  • Po uruchomieniu programu, wprowadzamy wartość ( w tym wypadku wieku).
  • Instrukcja Python if obsługuje zmienną x i zwraca komunikat w zależności od wartości wprowadzone j przez użytkownika. Instrukcja if w warunku logicznym zawiera także funkcję int(), która ma na celu zmianę typu danych na typ integer Python.
  • Program jest mega uproszczony. Nie obsługuje jescze w tym momencie błędów oraz np możliwości wprowadzenia wartości innych niż liczbowych przez użytkownika.
x = input("What is Your age? ")

if int(x) >= 18:
    print("You hove more than 18 years.")
else:
    print("You are under 18.")
Python input – Jak wprowadzać dane bezpośrednio do kodu w Python?

Python input – obsługa wartości wprowadzonej przez użytkownika

Jak wcześniej wspomniałem, program który napisaliśmy nie obsługuje błędów i problematycznych wartości, które użytkownik może wprowadzić. Zmieńmy to i obsłużmy przypadki, w których użytkownik wprowadzi:

  • inne wartości niż liczbowe
  • wartości liczbowe ujemne lub większe niż 110

Kod poniżej z użyciem input wstawiam poniżej:

x = input("What is Your age? ")

if x.isnumeric() == True:
if int(x) >= 18 and int(x) < 110 and int(x):
print("You hove more than 18 years.")
elif int(x) >= 3 and int(x) < 18:
print("You are under 18.")
else:
print("Please enter correct value.")
else:
print("Please enter correct value.")
Python input - obsługa wartości wprowadzonej przez użytkownika

Wstawianie wielu funkcji input() jednocześnie w Python

Warto zaznaczyć, że możesz użyć wielu funkcji input jednocześnie w kodzie Python i na tej podstawie zwrócić wartość użytkownikowi aplikacji. Przykład takiej konstrukcji zamieszczam poniżej. W konstrukcji dodatkowo użyłem sposobu łączenia wartości tekstowych, o którym możesz przeczytać więcej w tym artykule: Python – wstawianie fraz do ciągu znaków.

x = input("What is Your name? ")
y = input("What is Your age? ")
z = input("What is Your Country? ")

print("Your name is: %s. You are %s years old and you come from %s" % (x, y, z))
Python – Wstawianie wielu funkcji input() jednocześnie

Dzięki za przeczytanie do końca. Całość kursu Python zamieszczam tutaj: Kurs programowania w Python. Kurs jest stale rozwijany i updatowany. Jeśli masz uwag i co do kursu lub artykułu, możesz je przesłać do mnie za pomocą formularza kontaktowego. Będę wdzięczny za wszelki feedback.

Źródło: w3schools

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *