Pierwszy program w Python

Programowanie w Python – pierwszy program

Na początek warto napisać pierwszy program w Pythonie. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy proste polecenie print(). Wielkość liter w poleceniu ma znacznie. Sam tekst zamykamy w nawiasach i cudzysłowie. Skrypty napisane w Pythonie możemy uruchomić na wiele sposobów, o czym jeszcze napiszę. W tym momencie skrypt uruchomimy z wiersza poleceń Windows. By to zrobić, naciśnij klawisz Windows, wpisz frazę CMD i uruchom. W wierszu poleceń wpisz frazę python i naciśnij Enter. Następnie przepisz poniższy kod i zatwierdź Enter.

print("Hello World!!!")  
# lub 
print('Hello World!!!') 
Kurs Python - pierwszy program. Wiersz poleceń.
Kurs Python – pierwszy program. Wiersz poleceń.

Jak pewnie zauważyłeś w dwóch powyższych przykładach użyty został pojedynczy i podwójny cudzysłów. W Python stosowanie obydwu form jest poprawne.

Jak wyświetlić wartości liczbowe? W tym wypadku w poleceniu print wprowadzamy liczbę bez cudzysłowów, jak w poniższym przykładzie.

print(123456)

Korzystanie ze zmiennych w Python

By utworzyć w Pythonie zmienną i przypisać do niej wartość, wystarczy nazwać zmienną. Prosty przykład przypisania wartości do zmiennej zamieszczam poniżej. Jeśli chcesz sprawdzić, jakiego typu danych jest zmienna, możesz zrobić to za pomocą polecenia type, jak na poniższym przykładzie.

x = 123  
print(x) 

# sprawdzanie typu danych zmiennej
type(x) 
 Kurs Python - Przypisanie wartości do zmiennej i polecenie type
Kurs Python – Przypisanie wartości do zmiennej i polecenie type

Korzystanie z pomocy w Python

Jeśli szukasz pomocy systemowej w Python, znajdziesz ją wprowadzając polecenie help(). W nawiasie polecenia wprowadź nazwę polecenia, dla którego potrzebujesz pomocy. Przykład dla polecenia print zamieszczam poniżej.

help(print)
Kurs Python - korzystanie z pomocy systemowej
Kurs Python – korzystanie z pomocy systemowej

Wcięcia komentarze w Python

W Python podobnie jak w innych językach programowania możesz komentować napisany kod. Skrypty w Python komentujemy znakiem hash #. Wszystko, co napiszesz w linii za znakiem # nie będzie wykonywane.

# to jest komentarz w Python

Całość kursu Python publikuję pod tym adresem: kurs python

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *