Tag zmienne


Kurs Excel VBA - Zmienne

Zmienne w Excel VBA 5

1. Wprowadzenie do zmiennych VBA. W VBA, jak w pozostałych językach programowania mamy do czynienia ze zmiennymi. Język VBA nie wymaga deklarowania zmiennych. Możemy np wpisać nazwę, która zostanie zinterpretowana jako zmienna, a następnie wykonywać na niej dowolne instrukcje. Przykład zamieszczam