Tag Archives: kurs excel vba

Tablice w VBA Excel – Podstawy

1. Czym są tablice w VBA Excel – VBA Arrays W tym rozdziale kursu VBA dowiesz się, czym są tablice VBA i jak ich używać w analizie danych. Tablice VBA to kontenery do przechowywania danych o tym samym typie w sposób zorganizowany. Do każdego elementu tablicy możemy się odnieść za pomocą jego indeksowanego adresu. Tablice możesz też porównać do zmiennych,

Read More

Dodatki VBA – Tworzenie dodatków do Excel

1. W jaki sposób napisać dodatek do Excela w VBA? Tworzenie prostego dodatku w VBA Excel polega przede wszystkim na napisaniu dobrego kodu makr VBA. W tym rozdziale dowiesz się w jaki sposób zainstalować takie makro jako dodatek Excela. Dodatek będzie składał się z dwóch makr: Makro 1 – otwierające okno zapisu pliku i wstawiające bieżącą datę w nazwę pliku

Read More

Kurs VBA Excel już gotowy – szkolenie VBA online

Kurs VBA w Excelu Online Kurs VBA jest już w pełni gotowy. Kurs Excel VBA zawiera już 38 rozdziałów i najwyższa pora go opublikować. W kursie dowiesz się m.in: Jak napisać aplikacje w VBA Jak pisać własne funkcje Excela Poznasz zasady dobrego programowania Dowiesz się jak automatyzować swoją pracę, by robiła się szybciej Dowiesz się czym są zmienne, pętle i

Read More

Formularz UserForm – Pole kombi ComboBox w Excel VBA

1. Jak wstawić pole kombi ComboBox do formularza UserForm? Pole kombi jest już nam znane. Poznaliśmy je przy okazji tworzenia aplikacji do wprowadzania danych. Z uwagi na to, że pole wstawione w formularz UserForm programowane jest w innym miejscu, stworzymy przykład w którym pokażemy jak je programować. Z przybornika ToolBox wybierzmy kontrolkę ComboBox i wstawmy ją na prawo od pola

Read More

Formularz UserForm – Strony aplikacji MultiPage w Excel VBA

1. Wstawianie zakładek MultiPage do formularza UserForm Zakładki MultiPage to strony naszej aplikacji, pomiędzy którymi użytkownik będzie mógł przechodzić. Na każdej ze stron będą widoczne inne elementy i treści aplikacji. By wstawić zakładki do naszego formularza UserForm, powinniśmy wybrać z okienka ToolBox formant MultiPage. Nasza aplikacja powinna mieć już dwie strony. Klikając na nie prawym przyciskiem myszy dodajemy kolejną stronę

Read More

Wprowadzenie do formularza UserForm w Excel VBA

1. Czym jest formularz UserForm Formularz UserForm to formatka działająca pod Excelem umożliwiająca nam tworzenie rozwiniętych wizualnie aplikacji. Do formularza UserForm możemy wstawiać więcej rodzajów kontrolek, niż do arkusza danych. Spośród kontrolek formularza UserForm możemy wyróżnić przede wszystkim:

Kontrolki ActiveX – Etykieta Label w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Etykiety – Label (Formant ActiveX)  Etykieta Label jest już nam znana i nie powinna wymagać szerszego omówienia. Jak wstawić Etykietę Label? Spośród formantów ActiveX w zakładce Developer wybieramy formant Etykieta. Następnie wstawiamy 3 etykiety obok pól kombi odpowiadających za wprowadzanie dnia, miesiąca i roku. Ich nazwę możemy zmienić we właściwościach formantu edytując pozycję

Read More

Kontrolki ActiveX – Przycisk pokrętła SpinButton w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku pokrętła – SpinButton (Formant ActiveX)  Kolejną kontrolką ActiveX, którą poznamy jest kontrolka przycisku pokrętła. Wykorzystamy ją do nawigacji, a dokładnie przesuwania wierszy arkusza w dół i w górę. Naszym celem jest, by kliknięcie górnej strzałki przyciski skutkowało przesunięciem widoku wierszy arkusza o jednej w górę. W przypadku kliknięcia strzałki w dół – widok

Read More

Kontrolki ActiveX – Przycisk polecenia CommandButton w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku polecenia – CommandButton (Formant ActiveX)  Przycisk polecenia jest już nam znany. W najprostszej formie będzie nam służył do uruchamiania napisanych skryptów. Przycisk polecenia możemy osadzić zarówno w arkuszu Excela, jak i w formularzu UserForm. Jak wstawić przycisk polecenia CommandButton? Wchodzimy kolejno w zakładkę Developer, następnie wstaw Formanty ActiveX i wybieramy przycisk polecenia. Analogicznie

Read More