Tag Archives: kontrolki

Formularz UserForm – Pole kombi ComboBox w Excel VBA

1. Jak wstawić pole kombi ComboBox do formularza UserForm? Pole kombi jest już nam znane. Poznaliśmy je przy okazji tworzenia aplikacji do wprowadzania danych. Z uwagi na to, że pole wstawione w formularz UserForm programowane jest w innym miejscu, stworzymy przykład w którym pokażemy jak je programować. Z przybornika ToolBox wybierzmy kontrolkę ComboBox i wstawmy ją na prawo od pola

Read More

Formularz UserForm – Strony aplikacji MultiPage w Excel VBA

1. Wstawianie zakładek MultiPage do formularza UserForm Zakładki MultiPage to strony naszej aplikacji, pomiędzy którymi użytkownik będzie mógł przechodzić. Na każdej ze stron będą widoczne inne elementy i treści aplikacji. By wstawić zakładki do naszego formularza UserForm, powinniśmy wybrać z okienka ToolBox formant MultiPage. Nasza aplikacja powinna mieć już dwie strony. Klikając na nie prawym przyciskiem myszy dodajemy kolejną stronę

Read More

Wprowadzenie do formularza UserForm w Excel VBA

1. Czym jest formularz UserForm Formularz UserForm to formatka działająca pod Excelem umożliwiająca nam tworzenie rozwiniętych wizualnie aplikacji. Do formularza UserForm możemy wstawiać więcej rodzajów kontrolek, niż do arkusza danych. Spośród kontrolek formularza UserForm możemy wyróżnić przede wszystkim:

Kontrolki ActiveX – Etykieta Label w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Etykiety – Label (Formant ActiveX)  Etykieta Label jest już nam znana i nie powinna wymagać szerszego omówienia. Jak wstawić Etykietę Label? Spośród formantów ActiveX w zakładce Developer wybieramy formant Etykieta. Następnie wstawiamy 3 etykiety obok pól kombi odpowiadających za wprowadzanie dnia, miesiąca i roku. Ich nazwę możemy zmienić we właściwościach formantu edytując pozycję

Read More

Kontrolki ActiveX – Przycisk pokrętła SpinButton w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku pokrętła – SpinButton (Formant ActiveX)  Kolejną kontrolką ActiveX, którą poznamy jest kontrolka przycisku pokrętła. Wykorzystamy ją do nawigacji, a dokładnie przesuwania wierszy arkusza w dół i w górę. Naszym celem jest, by kliknięcie górnej strzałki przyciski skutkowało przesunięciem widoku wierszy arkusza o jednej w górę. W przypadku kliknięcia strzałki w dół – widok

Read More

Kontrolki ActiveX – Przycisk polecenia CommandButton w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku polecenia – CommandButton (Formant ActiveX)  Przycisk polecenia jest już nam znany. W najprostszej formie będzie nam służył do uruchamiania napisanych skryptów. Przycisk polecenia możemy osadzić zarówno w arkuszu Excela, jak i w formularzu UserForm. Jak wstawić przycisk polecenia CommandButton? Wchodzimy kolejno w zakładkę Developer, następnie wstaw Formanty ActiveX i wybieramy przycisk polecenia. Analogicznie

Read More

Kontrolki ActiveX – Pole wyboru CheckBox w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Pola wyboru CheckBox (Formant ActiveX) W jaki sposób wstawić pole wyboru CheckBox? Osadzamy je w Excelu w analogiczny sposób jak przyciski opcji. Ważne jest to, że w odróżnieniu od przycisku opcji, możemy zaznaczyć jednocześnie kilka CheckBoxów. CheckBox zaznaczony przez użytkownika przyjmuje wartość True. Odznaczony wartość False. Dodajmy do naszej aplikacji jedno pole wyboru

Read More

Kontrolki ActiveX – Przycisk opcji OptionButton w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku opcji OptionButton (Formant ActiveX) Chcielibyśmy, by w kolumnie “I” naszej tabeli z danymi wprowadzane były dane dotyczące płci, a więc wartość Kobieta lub Mężczyzna. W tym wypadku powinniśmy skonstruować naszą aplikację w ten sposób, by uniemożliwić zaznaczenia obydwu opcji jednocześnie. Najlepszym sposobem, by to zrobić jest wykorzystanie

Kontrolki ActiveX – Pole listy ListBox w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie pola listy ListBox (Formant ActiveX) Pole listy w odróżnieniu od pola kombi umożliwia nam zaznaczenie więcej niż jednej opcji wyboru jednocześnie. Jak wstawić pole listy ListBox? Podobnie jak w przypadku poprzednich kontrolek, wchodzimy w kartę Developer. Spośród formantów ActiveX wybieramy

Kontrolki ActiveX – Pole kombi ComboBox w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie pola kombi ComboBox (Formant ActiveX) Pole kombi to tzw. lista rozwijana, z której możemy skorzystać w Excelu. Należy pamiętać, że nie jest to ten sam rodzaj listy, który możemy wprowadzić w Excel w poprawności danych. Podobnie jak w przypadku pola tekstowego, by wstawić pole kombi ComboBox wchodzimy w zakładkę Developer. Włączamy tryb projektowania, następnie

Read More