Kontrolki ActiveX – Pole listy ListBox w Excel VBA 2


1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie pola listy ListBox (Formant ActiveX)

Pole listy w odróżnieniu od pola kombi umożliwia nam zaznaczenie więcej niż jednej opcji wyboru jednocześnie. Jak wstawić pole listy ListBox? Podobnie jak w przypadku poprzednich kontrolek, wchodzimy w kartę Developer. Spośród formantów ActiveX wybieramy pole listy. Osadzamy je nad kolumną “Rodzaj kontaktu”. Pole listy w Edytorze VBA obsługujemy bardzo podobnie jak pole kombi. Pole możemy zaprogramować także w sposób, by użytkownik mógł zaznaczyć tylko jedną opcję wyboru.

2. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Programowanie pola listy ListBox (Formant ActiveX) – pojedyncze zaznaczenie

Nasza tabela posiada już pole listy. Pole listy domyślnie ustawione jest w sposób, by można było zaznaczyć tylko jedną opcję wyboru. Samego programowania pola dokonujemy w Edytorze VBA w obiekcie “Ten_skoroszyt“. W naszym przypadku chcielibyśmy, by w polu listy pojawiły się do wyboru wartości dotyczące kontaktu: osobisty, telefoniczny, mailowy. Zapisujemy to w następujący sposób:

3. Jak pobrać wartości z pola listy ListBox VBA?

W tej chwili możemy już wybrać dowolną jedną wartość z pola listy. By połączyć pole listy z naszą aplikacją do wprowadzania danych postępujemy analogicznie jak w poprzednich rozdziałach. Obiekt “Arkusz1” aktualizujemy o następującą linię kodu:

Kurs Excel VBA - Pole Listy ListBox

Kurs Excel VBA – Pole Listy ListBox

Kod naszego programu w obiekcie Ten_skoroszyt wygląda teraz następująco:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

2 komentarzy do “Kontrolki ActiveX – Pole listy ListBox w Excel VBA

  • Weronika

    Ulepszyłam nieco kod o walidację, czy wszystkie pola zostały wprowadzone, zatem wrzucam 🙂