Edytor VisualBasic w Excel VBA

1. Edytor VisualBasic – wprowadzenie

Edytor VisualBasic będzie podstawowym narzędziem, którym będziemy posługiwać się w naszym kursie. By móc w pełni korzystać z możliwość VBA na naszym komputerze, powinniśmy zacząć od:

  • Odblokowania zakładki Deweloper w naszym Excelu
  • Włączyć obsługę makr

2. Jak włączyć kartę Deweloper w Excel?

Karta Developer w Excel jest domyślnie wyłączona. Karta ta umożliwia nam wykonywanie szeregu działań związanych z programowaniem. By odblokować kartę w pierwszej kolejności wchodzimy w Plik w lewym górnym rogu ekranu. Następnie Opcje > Dostosowanie wstążki. Zgodnie z poniższym screenem zaznaczamy checkbox odpowiadający za widoczność karty Deweloper w naszych zakładkach.

Kurs Excel VBA - Karta Developer
Kurs Excel VBA – Karta Developer

3. Jak włączyć obsługę makr w Excel?

Obsługa makr, a więc programów działających w Excelu uaktywniana jest w podobny sposób. Wchodzimy kolejno w Plik, następnie Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania. W menu wybieramy zakładkę Obsługa makr. Wybieramy najbardziej zaawansowaną opcję, a więc „Włącz wszystkie makra”. W ten sposób makra w naszym Excelu mogą już być uruchamiane bez żadnych ograniczeń. Pamiętajmy, że zaznaczając tą opcję obniżamy bezpieczeństwo aplikacji Excel. Uruchamiając programy nienapisane przez nas powinniśmy zachować ostrożność.

Kurs Excel VBA - Obsługa Makr
Kurs Excel VBA – Obsługa Makr

4. Elementy Edytora VisualBasic

Mając już dostępną zakładkę Deweloper, klikamy w kartę, wybieramy ikonę VisualBasic. To właśnie w tym miejscu będziemy pisali nasze programy. Sam edytor VB możemy także otworzyć w Excelu kombinacją klawiszy Alt + F11. Edytor VisualBasic możemy wyłączyć, powracając w ten sposób do arkuszy Excela korzystając z kombinacji klawiszy Alt+Q.

Kurs Excel VBA - Edytor VisualBasic
Kurs Excel VBA – Edytor VisualBasic

4.1 Okno projektu Project

To właśnie w oknie Project mamy dostęp do głównych obiektów edytora. Klikając prawym przyciskiem myszy w Microsoft Excel Object, w następnej kolejności insert możemy wstawić do naszego projektu nowy obiekt. Może to być moduł, formularz userform lub też moduł klasy. Na samym początku będziemy korzystali z modułów. Moduł to podstawowy element,w którym będziemy pisali nasze programy. Na temat wykorzystania formularza UserForm możemy dowiedzieć się więcej w końcowej części naszego kursu. Do okna Project możemy przejść używając kombinacji klawiszy CTRL + R.

4.2 Okno właściwości Properties

Okno Properties jest dostępem do właściwości każdego z naszych obiektów. Dla przykładu mogą to być właściwości naszego modułu, formularza UserForm, arkusza, czy też całego skoroszytu. W oknie Properties możemy ustawić wszystkie właściwości obiektu zaczynając od jego nazwy i etykiety, a kończąc na ustawieniach kolorów, formatowania, wartości domyślnych itp. Do okna Properties możemy przejść wciskając klawisz F4.

4.3 Przyciski obsługi programu

Na naszą uwagę zasługują także przyciski działania aplikacji w górnym pasku edytora. Służą one do uruchamiania, pauzy oraz zakończenia działania naszych programów.

4.4 Okno edycji kodu – Code

W tym oknie wpisujemy kod naszych programów. Ważnymi elementami okna Code są pola wyboru Obiektu (z lewej) oraz pole wyboru wyzwalacza procedury(z prawej). Dla przykładu nasz program może być uruchamiany przyciskiem. W tym wypadku obiektem będzie przycisk, a procedurę będzie uruchamiał dwuklik na naszym przycisku. Do okna Code przechodzimy używając skrótu klawiszowego F7.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 komentarze “Edytor VisualBasic w Excel VBA”