Pierwszy program w Excel VBA 14


1. Jak napisać pierwszy program w Excel VBA

Jeśli już wiesz czym są makra i do czego służy VBA, najwyższy czas napisać swój pierwszy program. Chcemy, by w komórce „A1” arkusza danych, w którym obecnie jesteśmy wyświetlił nam się napis „Witaj w VBA!”. W tym celu otwieramy Edytor VisualBasic w karcie Developer. Klikamy prawym przyciskiem na element „Microsoft Excel Object” . Następnie Insert > Module. W kodzie modułu tworzymy program o nazwie FirstProgram(). Pisanie naszego programu rozpoczniemy frazą Sub nazwa_programu(). Zakończenie naszego programu kończy się frazą End Sub. Pomiędzy frazami wprowadzamy w jednej linii kod odpowiedzialny za zaadresowanie komórki „A1” oraz to, co chcemy do niej wprowadzić zgodnie z poniższym przykładem.

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Po napisaniu programu zamykamy edytor kombinacją klawiszy Alt+Q. By uruchomić nasz program wchodzimy w zakładkę Developer. Następnie wybieramy makra. Spośród makr FirstProgram. Jak widzimy za pomocą frazy „Range” możemy określić adres komórki arkusza, w której wstawiony zostanie nasz tekst. Jeśli chcielibyśmy, by nasze powitanie wyświetliło się w formie komunikatu, wykorzystujemy w tym celu okno MsgBox. Sam kod wygląda następująco:

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Więcej na temat okna MsgBox i jego funkcjach dowiesz się w dalszej części kursu w tym artykule.

2. Uruchamianie makra przy użyciu przycisku

Ok, wiesz już jak napisać swój pierwszy program. Spróbuj teraz uruchomić nasz program, używając do tego przycisku w Excelu. Wchodzimy w zakładkę „Deweloper”. Rozwijamy ikonę „Wstaw”. Następnie z formantów formularza wybieramy „Przycisk(formant formularza)

Kurs Excel VBA = Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Po jego wyborze możemy bezpośrednio przypisać makro do naszego przycisku. Z listy makr, która nam się wyświetli wybieramy nasze makro, a więc „FirstProgram()”.

Kurs Excel VBA - Pierwszy program Przycisk

Kurs Excel VBA – Pierwszy program Przycisk

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Napisz program o nazwie „MojProgram” uzupełniający komórki A1, A2 i A3 Twoim Imieniem, nazwiskiem oraz rokiem urodzenia.

3.2 Wykonaj powyższe zadanie wykorzystując okno MsgBox. Wywołaj okno przy użyciu przycisku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

14 komentarzy do “Pierwszy program w Excel VBA

 • Rob

  Rozwiazanie poniżej:)
  Sub MojProgram()
  Range(„a1”) = „xxx”
  Range(„a2”) = „yyy”
  Range(„a3”) = „1990-1-1”
  End Sub

 • Anonim

  Sub zadanie1B()

  MsgBox „Imię: Jerzy” & vbCrLf & „Nazwisko: Nowak” & vbCrLf & „Rok Urodzenia: 2000 pne.”, vbInformation

  End Sub

 • Beata

  Bardzo podoba mi się ten kurs – jestem osobą początkującą ale wszystko jest dla mnie zrozumiałe – świetna robota, dziękuję 🙂

  • Robo

   No to chyba jesteś zaawansowana w początkowaniu…
   Jestem początkujący ale od zera;
   – jak powinno się przechodzić do kolejnego wiersza kodu?
   – Dlaczego przed = „Witaj w VBA” pojawiło się „.Value” – u mnie sie nie pojawiło.

 • Rafał

  Option Explicit

  Sub zadanie1()

  Range(„A1”).Value = „1991/01/30”
  Range(„A2”).Value = „Grzegorz”
  Range(„A3”).Value = „Brzęczyszczykiewicz”

  End Sub

   

  Option Explicit

  Sub zadanie1()

  Dim data As Date
  Dim imie As String
  Dim nazwisko As String

  data = „1991/01/30”
  imie = „Grzegorz”
  nazwisko = „Brzęczyszczykiewicz”

  MsgBox imie & ” ” & nazwisko & ” ” & data

  End Sub

 • akifain

  Sub mojprogram()
  a = InputBox(„Jak masz na imie?”)
  b = InputBox(„Jak masz na nazwisko?”)
  c = InputBox(„Podaj swoja date urodzenia”)

  Range(„A1”) = a
  Range(„A2”) = b
  Range(„A3”) = c

  End Sub

 • akifain

  Sub mojprogram()
  a = InputBox(„Jak masz na imie?”)
  b = InputBox(„Jak masz na nazwisko?”)
  c = InputBox(„Podaj swoja date urodzenia”)

  Range(„A1”) = a
  Range(„A2”) = b
  Range(„A3”) = c

  End Sub

 • Anonim

  Sub mojprogram1()
  a = InputBox(„Jak masz na imie?”)
  b = InputBox(„Jak masz na nazwisko?”)
  c = InputBox(„Podaj swoja date urodzenia”)

  MsgBox „Witaj ” & a & ” ” & b & vbNewLine & „Twoj rok urodzenia to: ” & c, , „Dziekujemy”

  End Sub

   

 • Początkująca

  Ja użyłam InputBoxa zamiast MgrBoxa 😀

  Sub MojProgram()
  Imie = InputBox(„Podaj swoje imię”, „Dane osobowe”)
  Nazwisko = InputBox(„Podaj swoje nazwisko”, „Dane Osobowe”)
  DataUrodzenia = InputBox(„Podaj datę swojego urodzenina.”, „Dane osobowe”)

  Worksheets(2).Cells(1, 1).Value = Imie
  Worksheets(2).Cells(2, 1).Value = Nazwisko
  Worksheets(2).Cells(3, 1).Value = DataUrodzenia
  Columns(„A:A”).EntireColumn.AutoFit
  End Sub

 • BRS

  Sub pierwszyprogram()
  Range(„a1”) = „PIOTR”
  Range(„a2”) = „BORI”
  Range(„a1”) = „20.09”

  MsgBox „ZROBIONE”

  End Sub

  • Anonim

   Option Explicit

   Sub FirstProgram()

   Dim name As String
   Dim lname As String
   Dim dat As Date

   name = „Janusz”
   lname = „Mariusz”
   dat = „01-01-2991”

   Range(„a1”).Select
   Range(„a1”).Value = name
   Range(„a2”).Value = lname
   Range(„a3″).Value = dat

   MsgBox name & ” ” & lname & ” ” & dat

   End Sub