Pierwszy program w Excel VBA 14


1. Jak napisać pierwszy program w Excel VBA

Jeśli już wiesz czym są makra i do czego służy VBA, najwyższy czas napisać swój pierwszy program. Chcemy, by w komórce “A1” arkusza danych, w którym obecnie jesteśmy wyświetlił nam się napis “Witaj w VBA!”. W tym celu otwieramy Edytor VisualBasic w karcie Developer. Klikamy prawym przyciskiem na element “Microsoft Excel Object” . Następnie Insert > Module. W kodzie modułu tworzymy program o nazwie FirstProgram(). Pisanie naszego programu rozpoczniemy frazą Sub nazwa_programu(). Zakończenie naszego programu kończy się frazą End Sub. Pomiędzy frazami wprowadzamy w jednej linii kod odpowiedzialny za zaadresowanie komórki “A1” oraz to, co chcemy do niej wprowadzić zgodnie z poniższym przykładem.

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Po napisaniu programu zamykamy edytor kombinacją klawiszy Alt+Q. By uruchomić nasz program wchodzimy w zakładkę Developer. Następnie wybieramy makra. Spośród makr FirstProgram. Jak widzimy za pomocą frazy “Range” możemy określić adres komórki arkusza, w której wstawiony zostanie nasz tekst. Jeśli chcielibyśmy, by nasze powitanie wyświetliło się w formie komunikatu, wykorzystujemy w tym celu okno MsgBox. Sam kod wygląda następująco:

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Więcej na temat okna MsgBox i jego funkcjach dowiesz się w dalszej części kursu w tym artykule.

2. Uruchamianie makra przy użyciu przycisku

Ok, wiesz już jak napisać swój pierwszy program. Spróbuj teraz uruchomić nasz program, używając do tego przycisku w Excelu. Wchodzimy w zakładkę “Deweloper”. Rozwijamy ikonę “Wstaw”. Następnie z formantów formularza wybieramy “Przycisk(formant formularza)

Kurs Excel VBA = Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Po jego wyborze możemy bezpośrednio przypisać makro do naszego przycisku. Z listy makr, która nam się wyświetli wybieramy nasze makro, a więc “FirstProgram()”.

Kurs Excel VBA - Pierwszy program Przycisk

Kurs Excel VBA – Pierwszy program Przycisk

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Napisz program o nazwie “MojProgram” uzupełniający komórki A1, A2 i A3 Twoim Imieniem, nazwiskiem oraz rokiem urodzenia.

3.2 Wykonaj powyższe zadanie wykorzystując okno MsgBox. Wywołaj okno przy użyciu przycisku.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

14 komentarzy do “Pierwszy program w Excel VBA

 • Rob

  Rozwiazanie poniżej:)
  Sub MojProgram()
  Range(“a1”) = “xxx”
  Range(“a2”) = “yyy”
  Range(“a3”) = “1990-1-1”
  End Sub

 • Anonim

  Sub zadanie1B()

  MsgBox “Imię: Jerzy” & vbCrLf & “Nazwisko: Nowak” & vbCrLf & “Rok Urodzenia: 2000 pne.”, vbInformation

  End Sub

 • Beata

  Bardzo podoba mi się ten kurs – jestem osobą początkującą ale wszystko jest dla mnie zrozumiałe – świetna robota, dziękuję 🙂

  • Robo

   No to chyba jesteś zaawansowana w początkowaniu…
   Jestem początkujący ale od zera;
   – jak powinno się przechodzić do kolejnego wiersza kodu?
   – Dlaczego przed = “Witaj w VBA” pojawiło się “.Value” – u mnie sie nie pojawiło.

 • Rafał

  Option Explicit

  Sub zadanie1()

  Range(“A1”).Value = “1991/01/30”
  Range(“A2”).Value = “Grzegorz”
  Range(“A3”).Value = “Brzęczyszczykiewicz”

  End Sub

   

  Option Explicit

  Sub zadanie1()

  Dim data As Date
  Dim imie As String
  Dim nazwisko As String

  data = “1991/01/30”
  imie = “Grzegorz”
  nazwisko = “Brzęczyszczykiewicz”

  MsgBox imie & ” ” & nazwisko & ” ” & data

  End Sub

 • akifain

  Sub mojprogram()
  a = InputBox(“Jak masz na imie?”)
  b = InputBox(“Jak masz na nazwisko?”)
  c = InputBox(“Podaj swoja date urodzenia”)

  Range(“A1”) = a
  Range(“A2”) = b
  Range(“A3”) = c

  End Sub

 • akifain

  Sub mojprogram()
  a = InputBox(“Jak masz na imie?”)
  b = InputBox(“Jak masz na nazwisko?”)
  c = InputBox(“Podaj swoja date urodzenia”)

  Range(“A1”) = a
  Range(“A2”) = b
  Range(“A3”) = c

  End Sub

 • Anonim

  Sub mojprogram1()
  a = InputBox(“Jak masz na imie?”)
  b = InputBox(“Jak masz na nazwisko?”)
  c = InputBox(“Podaj swoja date urodzenia”)

  MsgBox “Witaj ” & a & ” ” & b & vbNewLine & “Twoj rok urodzenia to: ” & c, , “Dziekujemy”

  End Sub

   

 • Początkująca

  Ja użyłam InputBoxa zamiast MgrBoxa 😀

  Sub MojProgram()
  Imie = InputBox(“Podaj swoje imię”, “Dane osobowe”)
  Nazwisko = InputBox(“Podaj swoje nazwisko”, “Dane Osobowe”)
  DataUrodzenia = InputBox(“Podaj datę swojego urodzenina.”, “Dane osobowe”)

  Worksheets(2).Cells(1, 1).Value = Imie
  Worksheets(2).Cells(2, 1).Value = Nazwisko
  Worksheets(2).Cells(3, 1).Value = DataUrodzenia
  Columns(“A:A”).EntireColumn.AutoFit
  End Sub

 • BRS

  Sub pierwszyprogram()
  Range(“a1”) = “PIOTR”
  Range(“a2”) = “BORI”
  Range(“a1”) = “20.09”

  MsgBox “ZROBIONE”

  End Sub

  • Anonim

   Option Explicit

   Sub FirstProgram()

   Dim name As String
   Dim lname As String
   Dim dat As Date

   name = “Janusz”
   lname = “Mariusz”
   dat = “01-01-2991”

   Range(“a1”).Select
   Range(“a1”).Value = name
   Range(“a2”).Value = lname
   Range(“a3″).Value = dat

   MsgBox name & ” ” & lname & ” ” & dat

   End Sub