Pierwszy program w Excel VBA 9


1. Jak napisać pierwszy program w Excel VBA

Jeśli już wiesz czym są makra i do czego służy VBA, najwyższy czas napisać swój pierwszy program. Chcemy, by w komórce “A1” arkusza danych, w którym obecnie jesteśmy wyświetlił nam się napis “Witaj w VBA!”. W tym celu otwieramy Edytor VisualBasic w karcie Developer. Klikamy prawym przyciskiem na element “Microsoft Excel Object” . Następnie Insert > Module. W kodzie modułu tworzymy program o nazwie FirstProgram(). Pisanie naszego programu rozpoczniemy frazą Sub nazwa_programu(). Zakończenie naszego programu kończy się frazą End Sub. Pomiędzy frazami wprowadzamy w jednej linii kod odpowiedzialny za zaadresowanie komórki “A1” oraz to, co chcemy do niej wprowadzić zgodnie z poniższym przykładem.

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Po napisaniu programu zamykamy edytor kombinacją klawiszy Alt+Q. By uruchomić nasz program wchodzimy w zakładkę Developer. Następnie wybieramy makra. Spośród makr FirstProgram. Jak widzimy za pomocą frazy “Range” możemy określić adres komórki arkusza, w której wstawiony zostanie nasz tekst. Jeśli chcielibyśmy, by nasze powitanie wyświetliło się w formie komunikatu, wykorzystujemy w tym celu okno MsgBox. Sam kod wygląda następująco:

Kurs Excel VBA - Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Więcej na temat okna MsgBox i jego funkcjach dowiesz się w dalszej części kursu w tym artykule.

2. Uruchamianie makra przy użyciu przycisku

Ok, wiesz już jak napisać swój pierwszy program. Spróbuj teraz uruchomić nasz program, używając do tego przycisku w Excelu. Wchodzimy w zakładkę “Deweloper”. Rozwijamy ikonę “Wstaw”. Następnie z formantów formularza wybieramy “Przycisk(formant formularza)

Kurs Excel VBA = Pierwszy program

Kurs Excel VBA – Pierwszy program

Po jego wyborze możemy bezpośrednio przypisać makro do naszego przycisku. Z listy makr, która nam się wyświetli wybieramy nasze makro, a więc “FirstProgram()”.

Kurs Excel VBA - Pierwszy program Przycisk

Kurs Excel VBA – Pierwszy program Przycisk

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Napisz program o nazwie “MojProgram” uzupełniający komórki A1, A2 i A3 Twoim Imieniem, nazwiskiem oraz rokiem urodzenia.

3.2 Wykonaj powyższe zadanie wykorzystując okno MsgBox. Wywołaj okno przy użyciu przycisku.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

9 komentarzy do “Pierwszy program w Excel VBA

 • Rob

  Rozwiazanie poniżej:)
  Sub MojProgram()
  Range(“a1”) = “xxx”
  Range(“a2”) = “yyy”
  Range(“a3”) = “1990-1-1”
  End Sub

 • Anonim

  Sub zadanie1B()

  MsgBox “Imię: Jerzy” & vbCrLf & “Nazwisko: Nowak” & vbCrLf & “Rok Urodzenia: 2000 pne.”, vbInformation

  End Sub

 • Beata

  Bardzo podoba mi się ten kurs – jestem osobą początkującą ale wszystko jest dla mnie zrozumiałe – świetna robota, dziękuję 🙂

  • Robo

   No to chyba jesteś zaawansowana w początkowaniu…
   Jestem początkujący ale od zera;
   – jak powinno się przechodzić do kolejnego wiersza kodu?
   – Dlaczego przed = “Witaj w VBA” pojawiło się “.Value” – u mnie sie nie pojawiło.

 • Rafał

  Option Explicit

  Sub zadanie1()

  Range(“A1”).Value = “1991/01/30”
  Range(“A2”).Value = “Grzegorz”
  Range(“A3”).Value = “Brzęczyszczykiewicz”

  End Sub

   

  Option Explicit

  Sub zadanie1()

  Dim data As Date
  Dim imie As String
  Dim nazwisko As String

  data = “1991/01/30”
  imie = “Grzegorz”
  nazwisko = “Brzęczyszczykiewicz”

  MsgBox imie & ” ” & nazwisko & ” ” & data

  End Sub

 • Początkująca

  Ja użyłam InputBoxa zamiast MgrBoxa 😀

  Sub MojProgram()
  Imie = InputBox(“Podaj swoje imię”, “Dane osobowe”)
  Nazwisko = InputBox(“Podaj swoje nazwisko”, “Dane Osobowe”)
  DataUrodzenia = InputBox(“Podaj datę swojego urodzenina.”, “Dane osobowe”)

  Worksheets(2).Cells(1, 1).Value = Imie
  Worksheets(2).Cells(2, 1).Value = Nazwisko
  Worksheets(2).Cells(3, 1).Value = DataUrodzenia
  Columns(“A:A”).EntireColumn.AutoFit
  End Sub

 • BRS

  Sub pierwszyprogram()
  Range(“a1”) = “PIOTR”
  Range(“a2”) = “BORI”
  Range(“a1”) = “20.09”

  MsgBox “ZROBIONE”

  End Sub