Okno MsgBox w Excel VBA 13


1. Okno MsgBox – prezentacja danych

Okno MsgBox poznaliśmy przy okazji pisania naszego pierwszego programu. Okno tej funkcji jest jedną z wielu możliwości prezentacji danych za pomocą kodu VBA w Excel. Może nam posłużyć do wyświetlenia dowolnego komunikatu, wyniku naszego programu itp. Poniżej przykład wyświetlenia okna MsgBox z komunikatem o dowolnej treści:

2. Jak wyświetlić komunikat MsgBox podczas otwierania pliku Excel?

Okno MsgBox prócz wyświetlania komunikatu posiada wiele innych parametrów. Możemy np ustawić tytuł okna, jego wielkość itp. Jeśli chcielibyśmy, by np okno posłużyło nam do wyświetlenia komunikatu podczas otwierania pliku Excel możemy zrobić to w następujący sposób. Otwieramy edytor VisualBasic w karcie Developer. W lewej zakładce Project edytora z MicrosoftExcelObject wybieramy „Ten_skoroszyt”. W lewej górnej liście wybieramy obiekt „Workbook”, a w prawej „Open” jako wyzwalacz. Wpisujemy do naszego edytora następujący komunikat, który będzie wyświetlany przy każdorazowym otwarciu naszego pliku Excel:

Pamiętajmy, by wszystko zadziałało poprawnie, plik Excel zapisujemy w formacie xlsm, a więc skoroszyt Excel z obsługą makr. Musimy mieć oczywiście włączoną obsługę makr w naszym programie Excel.

Kurs Excel VBA - Okno MsgBox

Kurs Excel VBA – Okno MsgBox

Możemy także na początek zdefiniować zmienną, która będzie odpowiedzialna za treść komunikatu, a następnie użyć ją w naszym komunikacie:

3. Okno MsgBox – argumenty funkcji

Jak wcześniej wspomniałem, okno MsgBox posiada szereg dodatkowych opcji, prócz samej prezentacji. Pełny model funkcji MsgBox wygląda następująco:

Możemy zaprogramować takie argumenty jak:

Prompt – jest to jedyny argument obowiązkowy. Wprowadzamy tutaj tekst, bądź wartości, które chcemy wyświetlić w naszym komunikacie.

Buttons – argument nie jest obowiązkowy. Określamy w nim styl okna i m.in.rodzaj przycisków, które wyświetlone zostaną w komunikacie. Tabelka ze wszystkimi możliwymi przyciskami zamieszczona jest poniżej. Jeśli nie określimy tego argumentu wyświetli nam się tylko przycisk OK. Jeśli nie zdefiniujemy stylu, automatycznie będzie to vbOKOnly, a więc sam przycisk „OK”.

Title – argument nie jest obowiązkowy. W argumencie Title definiujemy tytuł okna MsgBox.

HelpFile – argument nie jest obowiązkowy. Argument określa odniesienie do pliku pomocy. Sam numer pliku pomocy wpisujemy w argumencie Context.

Context – argument nie jest obowiązkowy. W argumencie odnosimy się za pomocą wartości numerycznej do określonego w poprzednim argumencie HelpFile pliku pomocy.

Warto zaznaczyć, że jeśli nie chcemy używać niektórych argumentów, wystarczy, że oddzielimy je przecinkami np:

Poniżej opis wszystkich opcji dla argumentu buttons:

StałaOpis
vbAbortRetryIgnoreWyświetla przyciski Przerwij, Ponów próbę i Ignoruj
vbApplicationModalWyświetla okno modalne. Komunikat wstrzymuje wykonywanie bieżącej aplikacji dopóki nie klikniemy przycisku OK
vbCriticalWyświetla komunikat w formie ikony błędu krytycznego i przycisku OK
vbDefaultButton1Wyświetla przycisk pierwszy jako domyślny
vbDefaultButton2Wyświetla przycisk drugi jako domyślny
vbDefaultButton3Wyświetla przycisk trzeci jako domyślny
vbDefaultButton4Wyświetla przycisk czwarty jako domyślny
vbExclamationWyświetla komunikat w formie ikony ostrzeżenia i przycisku OK
vbInformationWyświetla komunikat w formie ikony informacji i przycisku OK
vbMsgBoxHelpButtonWyświetla przyciski OK i Pomoc
vbMsgBoxRightWyświetla komunikat od prawej do lewej strony
vbMsgBoxRtlReadingWyświetla okno w formie od prawej do lewej strony
VbMsgBoxSetForegroundWyświetla komunikat na pierwszym planie
vbOKCancelWyświetla przyciski OK i Cancel
vbOKOnlyWyświetla wyłącznie przycisk OK. Przycisk wyświetla się z defaultu. Tzn. Jeśli go nie zdefiniujemy, wyświetli nam się właśnie ten styl
vbQuestionWyświetla przycisk OK i ikonę znaku zapytania
vbRetryCancelWyświetla przyciski Ponów próbę i Anuluj
vbSystemModalWyświetla okno modalne. Komunikat wstrzymuje wykonywanie wszystkich aplikacji dopóki nie klikniemy przycisku OK
vbYesNoWyświetla przyciski Tak i Nie
vbYesNoCancelWyświetla przyciski Tak, Nie i Anuluj

4. Jak wykorzystać wynik zwrócony przez przyciski okna MsgBox?

W zależności od tego, których przycisków będziemy używali w naszych aplikacjach, nasz program może zachowywać się różnie w przypadku naciśnięcia przycisków OK, Anuluj, Tak, Nie itp. Po naciśnięciu przycisku w oknie MsgBox otrzymujemy zwrot, który możemy użyć w naszej aplikacji i zaprogramować wedle uznania. Poniżej wartości stałych zwracane po naciśnięciu przycisków oknie MsgBox:

StałaWartość liczbowaOpis
vbOK1Naciśnięto przycisk OK
vbCancel2Naciśnięto przycisk Anuluj
vbAbort3Naciśnięto przycisk Przerwij
vbRetry4Naciśnięto przycisk Ponów
vbIgnore5Naciśnięto przycisk Ignoruj
vbYes6Naciśnięto przycisk Tak
vbNo7Naciśnięto przycisk Nie

5. Przykłady wykorzystania okna MsgBox

Poznaliśmy już okno MsgBox. Stwórzmy kilka prostych programów z użyciem najważniejszych funkcjonalności okna.

5.1 Na początek wyświetlmy okno MsgBox o tytule „Moje okno programu” i wyświetlające komunikat „Witaj Użytkowniku”

5.2 Następnie utwórz okno z takim samym komunikatem i nadajmy mu tytuł „Moje okno programu”

5.3 Stwórzmy okno informujące o wystąpieniu błędu krytycznego, a więc z ikoną błędu krytycznego. Komunikat, który powinien się wyświetlić to „Wystąpił błąd programu”. Tytuł okna to „Błąd krytyczny”

5.4 Co ważne, w drugim argumencie funkcji MsgBox możemy wprowadzić więcej opcji niż jedna. Dla przykładu możemy jednocześnie użyć stałych informujących o błędzie krytycznym, zapytania tak/nie itp. Jeśli chcemy to zrobić, łączymy style za pomocą znaku „+”. Poniżej przykład, w którym wstawimy jednocześnie przyciski Tak/Nie/Anuluj oraz komunikat z ikoną zapytania. Wartość o nazwie DefaultButton2 informuje nas o tym, że z defaultu zaznaczony jest drugi przycisk, a więc w naszym przypadku „Nie”. Wypełniamy także tytuł i treść komunikatu wartościami „Czy jesteś doświadczonym programistą?” oraz „Odpowiedz na pytanie”. Dodatkowo każdą wartość w komunikacie zdefiniujmy wcześniej jako zmienne:

5.5 Poniżej zmodyfikujmy nasz przykład z zadania 4. Po kliknięciu przez użytkownika przycisków Tak lub nie wstawmy odpowiednie komunikaty o treściach „Gratulacje !!!”, bądź „Ćwicz dalej !!!”. Musimy użyć tutaj instrukcji warunkowej If Then Else, o której szerzej piszę w tym artykule. Wykorzystajmy zwrot z pierwszego komunikatu o nazwach vbYes i vbNo. Dla przycisku Anuluj nie przewidujemy żadnego działania, a więc zamknie on po prostu nasze okno. Warto zaznaczyć, że zamiast stałej vbYes możemy także wpisać liczbę 6. Działanie będzie tutaj identyczne zgodnie z naszą tabelką wartości zwracanych z okna.

Wszystkie przykłady z tego rozdziału zamieszczam w poniższym pliku:
kurs_excel_vba_msgbox

6. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

6.1 Napisz program  dla okna posiadającego tytuł, komunikat z dowolną treścią, przyciski Tak i Nie. Przycisk  Nie  powinien być ustawiony jako przycisk Default. Sam komunikat wyświetl jako okno z ikoną zapytania.

6.2 Zmodyfikuj przykład 5.5. Ustaw komunikat o treści „Anulowano” dla kliknięcia w przycisk „Anuluj”.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

13 komentarzy do “Okno MsgBox w Excel VBA

 • Kuba

  Zadanie Nr. 2

  Sub MsgBoxExample5()
  Dim strPrompt As String
  Dim strStyle As String
  Dim strTitle As String
  Dim StrResponse As String

  strPrompt = „Czy jesteś doświadczonym programistą?”
  strStyle = vbQuestion + vbYesNoCancel + vbDefaultButton2
  strTitle = „Odpowiedz na pytanie”

  StrResponse = MsgBox(strPrompt, strStyle, strTitle)
  'Wstawione zostały:Komunikat z ikoną znaku zapytania, odpowiedziami tak, nie, anuluj , defaultbutton oraz tytułem

  If StrResponse = vbYes Then
  MsgBox „Gratuluję !!!”
  ElseIf StrResponse = vbNo Then
  MsgBox „Ćwicz dalej !!!”

  ElseIf StrResponse = vbCancel Then

  MsgBox „Anulowano !!!”
  End If

  • Grzegorz_Gie

   W tym miejscu:
   If StrResponse = vbYes Then
   MsgBox “Gratuluję !!!”
   ElseIf StrResponse = vbNo Then
   MsgBox “Ćwicz dalej !!!”
   ElseIf StrResponse = vbCancel Then
   MsgBox “Anulowano !!!”

   zamiast:
   ElseIf StrResponse = vbCancel Then
   MsgBox “Anulowano !!!”

   można użyć:
   Else: MsgBox “Anulowano !!!”

 • Kuba

  Zadanie nr. 1

  Sub msgboxExample4()

  MsgBox „Czy jesteś zainteresowany ofertą?”, vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbQuestion

  End Sub

 • Rafał

  Private Sub Workbook_Open()

  MsgBox „Dowolna treść komunikatu”, vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbQuestion, „Dowolny tytuł”

  End Sub

  Sub druga_czesc()

  Dim promptdc As String
  Dim styledc As String
  Dim titledc As String
  Dim responsedc As String

  promptdc = „Przykładowe pytanie”
  styledc = vbQuestion + vbYesNoCancel + vbDefaultButton2
  titledc = „Przykładowy tytuł”

  responsedc = MsgBox(promptdc, styledc, titledc)

  If responsedc = vbYes Then
  MsgBox „Dałeś YES”
  ElseIf responsedc = vbNo Then
  MsgBox „Dałeś NO”
  ElseIf responsedc = vbCancel Then
  MsgBox „Anulowano”

  End If

  End Sub

 • Krzysztof

  Witam. Mam pytanie. W Excel jest możliwe zamieszczenie maka,które przed zamknięciem  będzie przypominać o wymaganych  czynnościach?.

  zp. Krzysztof B

 • Dominika

  6.2 Sub pytanie()
  Dim pyt As String
  pyt = „czy lubisz ocenę sześć?”
  Dim styl As String
  Dim tytul As String
  tytul = „proszę o odpowiedz”
  styl = vbQuestion + vbRetryCancel + vbDefaultButton2
  odp = MsgBox(pyt, styl, tytul)
  If odp = vbYes Then
  MsgBox „Gratuluję”
  ElseIf odp = vbCancel Then
  MsgBox „anulowano”
  End If

  end sub

  • Tomasz Kenig Autor wpisu

   usunąć go z kodu. szukaj frazy msgbox. Jeśli natomiast jesteś użytkownikiem czyjegoś programu, wyłącz makra bez powiadomienia. Powinno być to opisaće w 1-4 rozdziale kursu, pozdr. Tomasz

 • Jurek S

  Sub MsgBoxExample5()
  Dim strPrompt As String
  Dim strStyle As String
  Dim strTitle As String
  Dim StrResponse As String

  strPrompt = „Czy jesteś doświadczonym programistą?”
  strStyle = vbQuestion + vbYesNoCancel + vbDefaultButton2
  strTitle = „Odpowiedz na pytanie”

  StrResponse = MsgBox(strPrompt, strStyle, strTitle)
  'Wstawione zostały:Komunikat z ikoną znaku zapytania, odpowiedziami tak, nie, anuluj , defaultbutton oraz tytułem

  If StrResponse = vbYes Then
  MsgBox „Gratuluję !!!”
  Cells(vbYes, 1) = vbYes
  Cells(vbYes, 1).Interior.ColorIndex = 8
  ElseIf StrResponse = vbNo Then
  MsgBox „Ćwicz dalej !!!”
  Cells(vbNo, 1) = vbNo
  Cells(vbNo, 1).Interior.ColorIndex = 9
  ElseIf StrResponse = vbCancel Then
  MsgBox „Spróbuj następnym razem”
  Cells(vbCancel, 1) = vbCancel
  Cells(vbCancel, 1).Interior.ColorIndex = 7
  End If

  End Sub