Wprowadzenie do makr w Excel VBA 9


1. Czym są makra w Excel

Makra w Excel to programy działające pod Excelem. Każdy z tych programów ma swój kod. To właśnie ten kod jest napisany w VBA. Makr w Excelu używamy przede wszystkim do przyspieszenia i automatyzacji działań, które robilibyśmy ręcznie. By w pełni korzystać z makr i VBA, w pierwszej kolejności powinniśmy włączyć obsługę makr w naszym Excelu oraz mieć aktywną kartę Deweloper. Jak to zrobić, dowiedzieliśmy się w poprzedniej części kursu.

2. Jak zarejestrować makro w Excel

Karta Deweloper jest już dostępna w naszym Excelu. By zarejestrować dowolną sekwencję działań wybieramy w kracie Developer ikonę „Zarejestruj makro„. Wyświetli nam się okno, w którym wpisujemy nazwę naszego makra. Możemy wprowadzić także jego opis i skrót klawiszowy. Pamiętajmy, by skrót nie kolidował ze standardowymi skrótami dostępnymi w Excelu. Samo makro możemy zapisać w bieżącym pliku, bądź też skoroszycie makr osobistych. Wszytko zależy od tego, do czego służy Ci Excel i jak go użytkujesz. Pisząc obszerny program, właściwym miejscem do zapisu będzie tutaj bieżący plik w formacie xlsm, a więc Skoroszyt programu Excel z obsługą makr. Jeśli natomiast chcemy, by nasze makro mogło działać na różnych arkuszach i skoroszytach, zasadne będzie zapisanie makra w skoroszycie makr osobistych. Po nagraniu makra kończymy jego rejestrowanie w karcie deweloper klikając „Zakończ rejestrowanie„.

Kurs Excel VBA - Wprowadzenie do makr

Kurs Excel VBA – Wprowadzenie do makr

 

3. Jak uruchomić makro w Excel

By odtworzyć dowolne zarejestrowane, bądź napisane makro wchodzimy w kartę Developer i klikamy ikonę „Makra”. Makra uruchamiamy klikając przycisk „Uruchom”. W tym oknie także sprawdzamy czy makro było zapisane w bieżącym pliku xlsm, czy też w skoroszycie makr osobistych. Możemy także uruchomić makro z innego otwartego pliku Excel.

Kurs Excel VBA - Wprowadzenie do makr

Kurs Excel VBA – Wprowadzenie do makr

4. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

4.1. Korzystając z rejestratora makr, zarejestruj i odtwórz następujące działania: Wypełnij 3 komórki dowolnymi wartościami liczbowymi. Pokoloruj komórki na kolor czarny. Tekst w komórkach pokoloruj na biało. Zakończ rejestrację makra i odtwórz je ponownie na czystym arkuszu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

9 komentarzy do “Wprowadzenie do makr w Excel VBA

  • Tomasz Kenig Autor wpisu

   Rob, dzięki za komentarz. W Excelu są też działania, których nie da się zarejestrować makrem. Niestety należy do nich właśnie blokowanie wierszy, kolumn, okienek:)

 • Piotrek

  Wyszło mi coś takiego:
  [code]
  Sub Test()
  Range(„A1”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „1”
  Range(„B1”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „2”
  Range(„C1”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „3”
  Range(„A1:C1”).Select
  With Selection.Interior
  .Pattern = xlSolid
  .PatternColorIndex = xlAutomatic
  .ThemeColor = xlThemeColorLight1
  .TintAndShade = 0
  .PatternTintAndShade = 0
  End With
  With Selection.Font
  .ThemeColor = xlThemeColorDark1
  .TintAndShade = 0
  End With
  Range(„A1”).Select
  End Sub
  [code/b]

 • ana2209

  Sub Zad4()
  Range(„A1”) = „4”
  Range(„B1”) = „16”
  Range(„C1”) = „30”
  Dim komorka As Range
  Set komorka = Range(„A1”)
  komorka.Interior.Color = vbBlack
  komorka.Font.Color = vbWhite
  Set komorka = Range(„B1”)
  komorka.Interior.Color = vbBlack
  komorka.Font.Color = vbWhite
  Set komorka = Range(„C1”)
  komorka.Interior.Color = vbBlack
  komorka.Font.Color = vbWhite

  End Sub

 • Ania

  Bardzo fajny kurs,
  Dziękuję i pozdrawiam 🙂

  Sub kenigzadania1()

  ’ kenigzadania1 Makro

  ’ Klawisz skrótu: Ctrl+r

  Range(„A1”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „10”
  Range(„A2”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „20”
  Range(„A3”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „30”
  Range(„A1:A3”).Select
  With Selection.Interior
  .Pattern = xlSolid
  .PatternColorIndex = xlAutomatic
  .ThemeColor = xlThemeColorLight1
  .TintAndShade = 0
  .PatternTintAndShade = 0
  End With
  With Selection.Font
  .ThemeColor = xlThemeColorDark1
  .TintAndShade = 0
  End With
  End Sub

 • Rafał

  Option Explicit

  Sub Zadanie4_1()

  ’ Zadanie4_1 Makro

  ActiveCell.FormulaR1C1 = „Pies”
  Range(„A2”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „Kot”
  Range(„A3”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „Ryba”
  Range(„A1:A3”).Select
  With Selection.Interior
  .Pattern = xlSolid
  .PatternColorIndex = xlAutomatic
  .ThemeColor = xlThemeColorLight1
  .TintAndShade = 0
  .PatternTintAndShade = 0
  End With
  With Selection.Font
  .ThemeColor = xlThemeColorDark1
  .TintAndShade = 0
  End With
  End Sub

 • Bartek

  Sub test4()
  Range(„A1”) = Round(Rnd * 500, 0)
  Range(„B1”) = Round(Rnd * 100, 0)
  Range(„C1”) = Rnd
  Dim kom As Range
  Set kom = Range(„A1”)
  kom.Interior.Color = vbBlack
  kom.Font.Color = vbWhite
  Set kom = Range(„B1”)
  kom.Interior.Color = vbBlack
  kom.Font.Color = vbWhite
  Set kom = Range(„C1”)
  kom.Interior.Color = vbBlack
  kom.Font.Color = vbWhite
  End Sub

 • PP

  Sub czarne()

  ’ czarne Makro

  ’ Klawisz skrótu: Ctrl+c

  ActiveCell.FormulaR1C1 = „1”
  Range(„A2”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „2”
  Range(„A3”).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = „3”
  Range(„A1:A3”).Select
  With Selection.Interior
  .Pattern = xlSolid
  .PatternColorIndex = xlAutomatic
  .ThemeColor = xlThemeColorLight1
  .TintAndShade = 4.99893185216834E-02
  .PatternTintAndShade = 0
  End With
  With Selection.Font
  .ThemeColor = xlThemeColorDark1
  .TintAndShade = 0
  End With
  End Sub

 • Kaga

  Sub Zad()

  Range(„A1”) = „4”
  Range(„B1”) = „16”
  Range(„C1”) = „30”

  Dim cell As Range

  Set cell = Range(„A1:B1:C1”)
  cell.Interior.Color = vbBlack
  cell.Font.Color = vbWhite

  End Sub