Archiwum dnia: 2016-09-11


Kurs Excel VBA - stałe VBA

Stałe w Excel VBA 5

1. Czym są stałe VBA? W poprzednim rozdziale szkolenia dowiedziałeś się czym są zmienne występujące w naszym kodzie VBA. Różnica pomiędzy zmiennymi a stałymi VBA jest taka, że wartości przypisane do stałych nie będą się zmieniać w trakcie uruchamiania naszego programu. Jeśli chcemy, by nasz kod był w pełni zgodny […]


Kurs Excel VBA - Zmienne

Zmienne w Excel VBA 8

1. Wprowadzenie do zmiennych VBA. W VBA, jak w pozostałych językach programowania mamy do czynienia ze zmiennymi. Język VBA nie wymaga deklarowania zmiennych. Możemy np wpisać nazwę, która zostanie zinterpretowana jako zmienna, a następnie wykonywać na niej dowolne instrukcje. Przykład zamieszczam