Roczne archiwa: R


Excel - Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe w Excel 1

Excel 2016 posiada szereg użytecznych skrótów klawiszowych. Skróty pomagają zarówno w obsłudze aplikacji oraz manipulowaniu danymi. Edytor VisualBasic posiada także szereg skrótów umożliwiających sterowanie edytorem. Poniżej zamieszczam najczęściej używane skróty klawiszowe w Excel. To właśnie ich warto


Excel - zamiana tekstu na datę

Zamiana tekstu na datę w Excel

1. Microsoft Excel – Jak zamienić tekst na datę W toku naszej pracy spotykamy się z różnym sposobem zapisu dat. Jak wiesz, standardowym zapisem daty w jest format YYYY-MM-DD. To jeden z typów, który Excel jest w stanie prawidłowo zinterpretować. Co więcej, na takiej dacie możemy wykonać szereg funkcji daty […]


Excel - Data urodzenia z numeru PESEL

Data na podstawie numeru PESEL w Excelu 1

Zamiana numeru PESEL na datę urodzenia Excel w swoich funkcjach wbudowanych nie posiada funkcji umożliwiającej nam zamianę numeru PESEL na datę urodzenia. Funkcję tą możemy zbudować samodzielnie wykorzystując tzw. funkcje zagnieżdżone.W naszym przykładzie interesować nas będą numery PESEL osób urodzonych po roku 1900. Jak wiemy, jest to najniższa wartość daty, […]


Kurs Excel VBA - Pętla Do Loop

Pętla Do Loop w Excel VBA 11

1. Schemat działania pętli Do While Loop Pętla While…Wend, którą poznaliśmy w poprzednim rozdziale jest najprostszą pętlą w Excelowym VBA. Pętla, która daje nam więcej możliwości to Do…Loop. Daje nam ona wiele więcej możliwości. Możemy np zakończyć wykonywanie instrukcji wcześniej, poprzez wprowadzenie warunku wyjścia. Nasza kontrola nad wykonywaniem instrukcji jest znacznie […]


Kurs Excel VBA - Pętla While Wend

Pętla While Wend w Excel VBA 6

1. Pętla While Wend – wprowadzenie Pętla While Wend jest najprostszą w swojej konstrukcji pętlą dostępną w VBA. Jeśli nasz kod ma być krótki, nieskomplikowany i mieć prostą konstrukcję, zaleca się stosowanie właśnie tej pętli zamiast pętel Do…Loop. Daje nam ona podobne możliwości. Poniżej najprostszy przykład pętli wyświetlający licznik pętli, aż do […]


Kurs Excel VBA - Pętle

Wprowadzenie do pętli w Excel VBA 6

1. Wprowadzenie do pętli w Excel VBA Pętle są najmocniejszym elementem języków programowania. To właśnie za ich pomocą możemy automatyzować działania, przyspieszać pracę naszych programów, robić rzeczy, których nie moglibyśmy zrobić w arkuszu danych Excela. Sama pętla jak jej nazwa wskazuje służy do tzw. zapętlania, a więc wykonywania jakiejś operacji wiele […]


Kurs Excel VBA - Select Case VBA

Instrukcja Select CASE w Excel VBA 9

1. Instrukcja SELECT CASE – wprowadzenie Kolejną instrukcją obok IF THEN ELSE wykorzystywaną w procesie podejmowania decyzji przez nasz program jest instrukcja SELECT CASE VBA. Instrukcja sprawdza czy wprowadzona do instrukcji dana jest zgodna z warunkami zapisanymi w instrukcji. Na tej podstawie wybierany jest jeden scenariusz w naszym procesie decyzyjnym. […]


Kurs Excel VBA - If Then Else

Instrukcja warunkowa If Then Else w Excel VBA 11

1. Czym jest instrukcja warunkowa If Then Else VBA W najprostszym rozumieniu, jest to odpowiednik funkcji “Jeżeli()” stosowany w kodzie VBA. Wyobraźmy sobie, że chcemy, by nasz program podejmował decyzje na podstawie danych, które wprowadzimy. W zależności od tego, jakie dane zostaną wprowadzone na początku, możemy otrzymać wiele różnych rezultatów. Uproszczony model działania […]


Kurs Excel VBA - Funkcje daty VBA

Funkcje daty i czasu w Excel VBA 9

1. Opis funkcji daty i czasu. Funkcje daty VBA jak na nazwa wskazuje służą do manipulacji wartościami związanymi z datami i czasem. Na ich podstawie możemy otrzymać z podanej daty dowolny parametr jak dzień, miesiąc, rok itp. Możemy także odejmować od siebie dwie daty. Jeśli chcemy wprowadzić do naszego kodu VBA […]