Pętla For Next w Excel VBA

1. Pętla For Next VBA – informacje podstawowe

Pętla For Next VBA jest kolejną pętlą, którą poznamy. W najprostszej postaci pętla umożliwia nam wprowadzenie z góry liczby powtórzeń instrukcji, która ma zostać wykonana. Dla przykładu spróbujmy wykorzystać naszą pętlę do wyświetlenia tekstu “Przykład pętli For Next” w komórkach od “A1” do “A10” w arkuszu danych Excela.

Sam schemat działania wygląda następująco:

 • For – słowo kluczowe, rozpoczyna pętle For Next
 • Licznik – określa liczbę powtórzeń pętli
 • start – Liczba początkowa licznika np 1
 • koniec – Liczba końcowa licznika np 10
 • [Step interwal] – ustawiamy go opcjonalnie, np gdy chcemy, aby pętla zwiększała się o inną liczbę niż 1 podczas powtórzenia.
 • [instrukcje] – Nasz blok kodu, który ma się wykonywać w ramach pętli
 • Next – wyraz kończący pętlę
 • [licznik] – wyraz opcjonalny. Oznacza tyle, że w ramach pętli zwiększać ma się licznik

2. Przykład pętli For Next

Wiemy już czym jest pętla For Next VBA. Spróbujmy wykonać nieco trudniejszy przykład z wykorzystaniem tej pętli. Naszym zadaniem będzie tak jak w poprzednich przykładach wyświetlenie serii liczb. Będą to liczby parzyste z zakresu od 0 do 100.

W przykładzie wyświetliliśmy liczby parzyste z zakresu od 0 do 100. Wykorzystaliśmy także interwał Step w celu zwiększania licznika o 2 za każdym powtórzeniem pętli.Jak widzimy nasze liczby wprowadziły się do arkusza w najprostszy sposób, a więc w co drugą komórkę. Zrobiliśmy tak, by przetestować działanie interwału Step w naszej pętli. Przemodelujmy nasz kod, w ten sposób, by liczby parzyste wyświetliły się w wierszach następujących po sobie.

Podobnie jak w przypadku pętli Do Loop, pętlę For Next VBA można zakończyć przed zaplanowanym wykonaniem wskazanym przez licznik. Używamy do tego frazy Exit For.

Kurs Excel VBA - Pętla For Next VBA

Kurs Excel VBA – Pętla For Next VBA

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Stwórz tabliczkę mnożenia przy użyciu pętli For…Next

3.2 Stwórz prostą tabelkę z użyciem pętli For…Next, która generuje listę osób w formie osoba1, osoba2, osoba3 …itp. W drugiej kolumnie za pomocą funkcji RND() i pętli dopisz wiek osoby z przedziału 18 – 65. Lista powinna zawierać 50 pozycji.

3 comments

  • Iza - Odpowiedz

   Sub PetlaForNextZadanie1()
   ‘3.1 Stwórz tabliczkę mnożenia przy użyciu pętli For…Next

   Dim intRow As Integer
   Dim intColumn As Integer

   For intColumn = 1 To 10

   For intRow = 1 To 10
   Cells(intRow, intColumn) = intRow * intColumn
   Next

   Next

   End Sub

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.