Pętla While Wend w Excel VBA 5


1. Pętla While Wend – wprowadzenie

Pętla While Wend jest najprostszą w swojej konstrukcji pętlą dostępną w VBA. Jeśli nasz kod ma być krótki, nieskomplikowany i mieć prostą konstrukcję, zaleca się stosowanie właśnie tej pętli zamiast pętel Do…Loop. Daje nam ona podobne możliwości. Poniżej najprostszy przykład pętli wyświetlający licznik pętli, aż do momentu, gdy osiągnie on wartość 5. Wadą pętli While…Wend jest brak możliwości wyjścia z pętli przed jej ukończeniem. Dla przykładu pętle Do…Loop i For…Next dają nam taką możliwość.

2. Przykład wykorzystania pętli While…Wend

Zróbmy  krótki przykład. Wklejmy do arkusza Excel dane z poniższej tabelki, zaczynając od komórki “A1”.

Indeks giełdowyObroty w mlnzmianaWzrost/spadek
WIG201731,375%
WIG46756,182%
mWIG403912,73-6%
sWIG8014136,79-8%
NCIndex286,95%

Napiszmy proste makro z wykorzystaniem pętli. Naszym zadaniem będzie wypełnienie ostatniej kolumny wartością wzrost, spadek lub brak zmian w zależności od znaku+/- w kolumnie “C”. Wartości ujemne będą tutaj informowały o spadku.

Jak widzisz licznik pętli zaczyna się od wartości 2, a więc od drugiego wiersza. Znak plus, bądź minus sprawdziliśmy przy użyciu funkcji SGN(). Funkcja ta zwraca wartość ze zbioru -1/0/1 w zależności od znaku argumentu. Sama instrukcja przyporządkowująca, to w naszym wypadku Select CASE. Oczywiście podobny przykład możemy zrobić przy użyciu instrukcji If…Then…Else. Blokiem kodu intCounter = intCounter + 1 zwiększamy licznik pętli o 1, przechodząc do kolejnych wierszy.

Kurs Excel VBA - Pętla While Wend

Kurs Excel VBA – Pętla While Wend

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Zmodyfikuj przykład z rozdziału przy zastosowaniu instrukcji If Then Else.

3.2 Zmodyfikuj przykład, w taki sposób, by wynik Wzrost/Spadek/ brak zmian dodatkowo wypełniał komórkę kolorem np zielony, czerwony, żółty. Formatowanie komórek, czcionek i zakresów opisywałem w tej części szkolenia.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

5 komentarzy do “Pętla While Wend w Excel VBA

  • dan

   Sub WhileWendExample2()

   Dim intCounter As Integer
   intCounter = 2

   While intCounter <= 6

   If Sgn(Cells(intCounter, 3)) = -1 Then
   Cells(intCounter, 4) = "Spadek"
   ElseIf Sgn(Cells(intCounter, 3)) = 1 Then
   Cells(intCounter, 4) = "Wzrost"
   Else
   Cells(intCounter, 4) = "brak zmian"
   End If

   intCounter = intCounter + 1
   Wend
   End Sub

 • GreG

  Zadanie 1. Ale po co zmieniać to?? nie widze najmniejszego sensu 🙂
  zadanie 2.

  Sub zmiany_wartości()
  Dim intIleRazy As Integer

  intIleRazy = 2

  Do While intIleRazy <= 6
  If Cells(intIleRazy, 3) < 0 Then
  Cells(intIleRazy, 4) = "spadek"
  Cells(intIleRazy, 4).Select
  Selection.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
  ElseIf Cells(intIleRazy, 3) = 0 Then
  Cells(intIleRazy, 4) = "brak zmian"
  Cells(intIleRazy, 4).Select
  Selection.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
  Else: Cells(intIleRazy, 4) = "wzrost"
  Cells(intIleRazy, 4).Select
  Selection.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)

  End If
  intIleRazy = intIleRazy + 1
  Loop

  End Sub

 • Tomo G

  Sub zad32()
  Dim i As Integer
  i = 2

  While i <= 6
  If Sgn(Cells(i, 3)) = 1 Then
  Cells(i, 4) = “wzrost”
  Cells(i, 4).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
  ElseIf Sgn(Cells(i, 3)) = 0 Then
  Cells(i, 4) = “bez zmian”
  Cells(i, 4).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
  Else
  Cells(i, 4) = “spadek”
  Cells(i, 4).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
  End If
  i = i + 1
  Wend

  End Sub

 • Marcin

  3.1

  Option Explicit
  Sub PetlaWhile2()

  Dim intCounter As Integer
  intCounter = 2

  While intCounter < Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”)) + 1
  If Sgn(Cells(intCounter, 3)) < 0 Then
  Cells(intCounter, 4) = “Spadek”
  ElseIf Sgn(Cells(intCounter, 3)) = 0 Then
  Cells(intCounter, 4) = “Bez zmian”
  ElseIf Sgn(Cells(intCounter, 3)) > 0 Then
  Cells(intCounter, 4) = “Wzrost”
  End If
  intCounter = intCounter + 1
  Wend

  End Sub

   

  3.2

  Option Explicit
  Sub PetlaWhile3()

  Dim intCounter As Integer
  intCounter = 2

  While intCounter < Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”)) + 1
  If Sgn(Cells(intCounter, 3)) < 0 Then
  Cells(intCounter, 4) = “Spadek”
  Cells(intCounter, 4).Select
  Selection.Interior.Color = vbGreen
  ElseIf Sgn(Cells(intCounter, 3)) = 0 Then
  Cells(intCounter, 4) = “Bez zmian”
  Cells(intCounter, 4) = “Spadek”
  Cells(intCounter, 4).Select
  Selection.Interior.Color = vbYellow
  ElseIf Sgn(Cells(intCounter, 3)) > 0 Then
  Cells(intCounter, 4) = “Wzrost”
  Cells(intCounter, 4) = “Spadek”
  Cells(intCounter, 4).Select
  Selection.Interior.Color = vbRed
  End If
  intCounter = intCounter + 1
  Wend

  End Sub