Funkcje matematyczne w Excel VBA

Opis funkcji matematycznych w Excel VBA

Poniżej przedstawiam nazwy oraz opisy wszystkich standardowych funkcji matematycznych w Excel VBA. Jak widzisz funkcje takie jak RND() nie wymagają wprowadzenia argumentów. Funkcje takie jak ROUND() wymagają 2 argumentów – wartości oraz liczby miejsc po przecinku do której zaokrąglimy naszą wartość. Liczby z miejscami dziesiętnymi w VBA wprowadzamy z użyciem

kropki”.”, a nie przecinka, tak jak to się odbywa w arkuszu Excela.

FunkcjaOpis
ABS()Zwraca wartość bezwzględną liczby
EXP()Funkcja zwraca wartość wykładniczą. Dla przykładu EXP(1) zwróci nam liczbę Eulera ~2,71828182845905
FIX()Zwraca wynik w formie liczby całkowitej. W przypadku liczb ujemnych zaokrągla do góry.
INT()Jak FIX() zwraca wynik w formie liczby całkowitej. W przypadku liczb ujemnych zaokrągla do dołu.
LOG()Zwraca logarytm z argumentu
RND()Zwraca liczbę losową z zakresu <0;1>
ROUND()Zaokrągla liczbę do x miejsc po przecinku
SQR()Pierwiastek z argumentu
SGN()Zwraca znak liczby, a więc 1, -1, bądź 0
SIN()Funkcja trygonometryczna sinus
COS()Funkcja trygonometryczna cosinus
TAN()Funkcja trygonometryczna tangens
ATN()Funkcja trygonometryczna arcustangens

Funkcje matematyczne VBA – przykład wykorzystania

Czas na przetestowanie naszych funkcji. Stwórzmy prosty program, wprowadzający do komórek naszego arkusza wyniki wszystkich funkcji matematycznych.

Sub FunExample()

Range("A1").Value = Abs(-1.651)
Range("A2").Value = Exp(1)
Range("A3").Value = Fix(4.98)
Range("A4").Value = Int(4.84)
Range("A5").Value = Log(4)
Range("A6").Value = Rnd(123.123)
Range("A7").Value = Round(123.123, 1)
Range("A8").Value = Sqr(4)
Range("A9").Value = Sgn(-123)

End Sub
Kurs Excel VBA - Funkcje matematyczne VBA
Kurs Excel VBA – Funkcje matematyczne VBA

Poniżej wykorzystanie funkcji trygonometrycznych:

Sub FunExample()

Range("A10").Value = Sin(0)
Range("A11").Value = Cos(0)
Range("A12").Value = Tan(0)
Range("A13").Value = Atn(1)

End Sub

Jeśli funkcje matematyczne VBA chciałbyś zastosować w połączeniu z funkcjami arkusza, zapraszam do kolejnych części naszego szkolenia VBA. Dowiesz się jak korzystając z VBA wywołać dowolną funkcję matematyczną z arkusza Excel.

Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Zamień liczbę 33,445 na liczbę całkowitą. Spróbuj użyć w tym celu trzech różnych funkcji.

3.2 Dla liczby -21 wykonaj następujące działania w kodzie VBA, które wyświetlisz w formie okna MsgBox: obliczenie wartości bezwzględnej, pierwiastkowanie, oraz zaokrąglenie do 3 miejsc po przecinku. Na koniec pomnóż liczbę przez 5.

3.3 Dla ambitnych: Mając do dyspozycji funkcję tangens, oblicz funkcję cotangens z π/4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 komentarzy “Funkcje matematyczne w Excel VBA”