Instrukcja Select CASE w Excel VBA 4


1. Instrukcja SELECT CASE – wprowadzenie

Kolejną instrukcją obok IF THEN ELSE wykorzystywaną w procesie podejmowania decyzji przez nasz program jest instrukcja SELECT CASE VBA. Instrukcja sprawdza czy wprowadzona do instrukcji dana jest zgodna z warunkami zapisanymi w instrukcji. Na tej podstawie wybierany jest jeden scenariusz w naszym procesie decyzyjnym. Po wyborze scenariusza wykonywane jest działanie zapisane w bloku danego scenariusza Case i instrukcja kończy swoje działanie.Model instrukcji Select CASE VBA wygląda następująco:

2. Przykład zastosowania instrukcji Select CASE VBA

Na początek zajmijmy się prostym przykładem. Chcemy, by po wpisaniu w okienku InputBox numeru miesiąca wyświetlał nam się jego opis słowny. Tak więc dla stycznia będzie to liczba 1 , dla lutego 2 itp. W przypadku, gdy wprowadzona wartość będzie wykraczała poza zakres 1-12, bądź też wprowadzona wartość nie będzie liczbą całkowitą otrzymamy komunikat z prośbą o wprowadzenie właściwej wartości.

Kurs Excel VBA - Select Case VBA

Kurs Excel VBA – Select Case VBA

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 W oparciu o rozdział kursu dotyczący instrukcji IF THEN ELSE pkt3. zbuduj analogiczny przykład stosując instrukcję Select CASE.

3.2 W oparciu o przykład z tego rozdziału napisz program, który po wprowadzeniu liczby reprezentującej dzień tygodnia zwróci jego wersję słowną.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

4 komentarzy do “Instrukcja Select CASE w Excel VBA

 • Tomo G

  Sub czypelnoletni()
  Dim wiek As Variant

  wiek = InputBox(“Podaj wiek”)
  Select Case wiek
  Case Is < 0
  MsgBox (“podaj prawidłowe dane”)
  Case Is > 200
  MsgBox (“podaj prawidłowe dane”)
  Case Is < 18
  MsgBox (“niepełnoletni”)
  Case Is >= 18
  MsgBox (“pełnoletni”)
  Case Else
  MsgBox (“Podaj prawidłowe dane”)

  End Select
  End Sub

 • Piotrek

  Sub CaseExample()
  Dim IntMonthNumber As Variant
  IntMonthNumber = InputBox(“Wprowadź swój wiek”)
  Select Case IntMonthNumber
  Case Is < 0
  MsgBox “błąd, wartość nieprawidłowa”
  Case Is > 100
  MsgBox “błąd, wartość za wysoka”

  Case Is < 18
  MsgBox “niepełnoletni”
  Case Is > 18
  MsgBox “pełnoletni”

  Case Else
  MsgBox “Wartość jest błędna.”

  End Select
  End Sub

 • Marcin

  3.1

  Option Explicit
  Sub InstrukcjaWarunkowaSelectCase2()

  Dim varAge As Variant
  Dim strAnswer As String
  varAge = InputBox(“Wprowadź prosze swoj wiek”, “Czy jestes pełnoletni?”)

  Select Case varAge
  Case Is < 0
  strAnswer = “Chyba nie możeszesz miec wieku ujemnego, prawda?”
  Case Is > 100
  strAnswer = “Gratuluje długowieczności, jednak prosze podaj górną granicę przewidzianą w programie, czyli 100 lat”
  Case Is < 18
  strAnswer = “Jesteś niepełnoletni”
  Case Is >= 10
  strAnswer = “Jesteś pełnoletni”
  End Select

  MsgBox strAnswer

  End Sub

   

  3.2

  Option Explicit
  Sub InstrukcjaWarunkowaSelectCase3()

  Dim varWeekDay As Variant
  varWeekDay = InputBox(“Podaj liczbę odpowiadająca dniu tygodnia”, “Dzień tygodnia”)

  Select Case varWeekDay
  Case 1
  MsgBox “Poniedziałek”
  Case 2
  MsgBox “Wtorek”
  Case 3
  MsgBox “Środa”
  Case 4
  MsgBox “Czwartek”
  Case 5
  MsgBox “Piątek”
  Case 6
  MsgBox “Sobota”
  Case 7
  MsgBox “Niedziela”
  Case Else
  MsgBox “Podaj numer dnia tygodnia jako liczby od 1 do 7”
  End Select
  End Sub