Tag pętle


Kurs Python - pętle w Python

Pętle w Python

Pętle w Python, z których możesz skorzystać to pętla for i pętla while. Poniżej kilka przykładów działania obydwu typów pętli. Pętla for w Python

Pętla while w Python

Break i continue w pętli for Python

Break i continue może być używany także w pętlach for. Tworzenie listy […]


Kurs Excel VBA - Pętla Do Loop

Pętla Do Loop w Excel VBA 11

1. Schemat działania pętli Do While Loop Pętla While…Wend, którą poznaliśmy w poprzednim rozdziale jest najprostszą pętlą w Excelowym VBA. Pętla, która daje nam więcej możliwości to Do…Loop. Daje nam ona wiele więcej możliwości. Możemy np zakończyć wykonywanie instrukcji wcześniej, poprzez wprowadzenie warunku wyjścia. Nasza kontrola nad wykonywaniem instrukcji jest znacznie […]


Kurs Excel VBA - Pętla While Wend

Pętla While Wend w Excel VBA 6

1. Pętla While Wend – wprowadzenie Pętla While Wend jest najprostszą w swojej konstrukcji pętlą dostępną w VBA. Jeśli nasz kod ma być krótki, nieskomplikowany i mieć prostą konstrukcję, zaleca się stosowanie właśnie tej pętli zamiast pętel Do…Loop. Daje nam ona podobne możliwości. Poniżej najprostszy przykład pętli wyświetlający licznik pętli, aż do […]


Kurs Excel VBA - Pętle

Wprowadzenie do pętli w Excel VBA 6

1. Wprowadzenie do pętli w Excel VBA Pętle są najmocniejszym elementem języków programowania. To właśnie za ich pomocą możemy automatyzować działania, przyspieszać pracę naszych programów, robić rzeczy, których nie moglibyśmy zrobić w arkuszu danych Excela. Sama pętla jak jej nazwa wskazuje służy do tzw. zapętlania, a więc wykonywania jakiejś operacji wiele […]


Pętle w SQL Server

Pętle w SQL Server / Transact-SQL

1. Jak tworzyć pętle w SQL Server / T-SQL? Jak zapewne już wiesz, pętle w programowaniu służą do tzw. zapętlania, a więc wykonywania danego bloku kodu wiele razy. W SQL Server mamy do dyspozycji pętlę WHILE. Składnia pętli WHILE jest następująca:

Jeśli warunek wejścia do pętli nie został osiągnięty, […]