Tag pętla do loop

1 posta

Kurs Excel VBA - Pętla Do Loop

Pętla Do Loop w Excel VBA

1. Schemat działania pętli Do While Loop Pętla While…Wend, którą poznaliśmy w poprzednim rozdziale jest najprostszą pętlą w Excelowym VBA. Pętla, która daje nam więcej możliwości to Do…Loop. Daje nam ona wiele więcej możliwości. Możemy np zakończyć wykonywanie instrukcji wcześniej, poprzez wprowadzenie warunku wyjścia. Nasza kontrola nad wykonywaniem instrukcji jest znacznie […]