Skróty klawiszowe w Excel

Excel - Skróty klawiszowe

Excel – Skróty klawiszowe

Excel 2016 posiada szereg użytecznych skrótów klawiszowych. Skróty pomagają zarówno w obsłudze aplikacji oraz manipulowaniu danymi. Edytor VisualBasic posiada także szereg skrótów umożliwiających sterowanie edytorem. Poniżej zamieszczam najczęściej używane skróty klawiszowe w Excel. To właśnie ich warto się nauczyć.

 

Skróty klawiszowe Excel:

Skrót Opis
CTRL + A Zaznacza wszystko
CTRL + C Kopiuj
CTRL + X Wytnij
CTRL + V Wklej
CTRL + SPACE Zaznacza bieżącą kolumnę
CTRL + Z Cofnij
CTRL + Y Ponów
CTRL + B Pogrubienie czcionki
CTRL + U Podkreślenie czcionki
CTRL + I Pochylenie czcionki
CTRL + 5 Przekreślenie
CTRL + F Znajdź
CTRL + H Zamień
CTRL + 0 Ukrywanie bieżącej kolumny
CTRL + N Otwiera nowe okno programu Excel
CTRL + S Zapisuje bieżący plik
CTRL + D Powiela wartość z komórki znajdującej się powyżej
CTRL + L Wstawia tabelę dla zaznaczonych danych
CTRL + P Drukuj
CTRL + T Wstawia tabelę dla zaznaczonych danych, tak jak CTRL+L
CTRL + W Zamyka bieżący skoroszyt
CTRL + ; Wstawia w komórkę bieżącą datę
CTRL + : Wstawia w komórkę bieżącą godzinę
ALT + (…) Po przytrzymaniu klawisza ALT w górnym menu Excela wyświetlają się podpowiedzi, za pomocą których możesz sterować całą aplikacją.

 

Skróty klawiszowe Edytora VisualBasic:

Skrót Opis
ALT + F11 Otwiera okno Edytora VisualBasic
ALT + Q Zamyka aktywne okno Edytora VisualBasic
F4 Przechodzi do okna Properties
F7 Przechodzi do okna Code
F3 Znajdź
F5 Wywołuje okno obsługi makr
F2 Wywołuje okno obiektów VBA

1 comment

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.