Archiwum dnia: 2016-12-31


Excel - Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe w Excel 1

Excel 2016 posiada szereg użytecznych skrótów klawiszowych. Skróty pomagają zarówno w obsłudze aplikacji oraz manipulowaniu danymi. Edytor VisualBasic posiada także szereg skrótów umożliwiających sterowanie edytorem. Poniżej zamieszczam najczęściej używane skróty klawiszowe w Excel. To właśnie ich warto


Excel - zamiana tekstu na datę

Zamiana tekstu na datę w Excel

1. Microsoft Excel – Jak zamienić tekst na datę W toku naszej pracy spotykamy się z różnym sposobem zapisu dat. Jak wiesz, standardowym zapisem daty w jest format YYYY-MM-DD. To jeden z typów, który Excel jest w stanie prawidłowo zinterpretować. Co więcej, na takiej dacie możemy wykonać szereg funkcji daty […]