VBA Jak ukryć arkusz i jak odkryć arkusz


1. VBA ukrywanie arkusza

W tym artykule dowiesz dowiesz się jak ukryć arkusz w VBA oraz jak go później odkryć. Jeśli chcesz ukryć arkusz Excela korzystając z VBA jedyne, co musisz zrobić, to odnieść się do arkusza np za pomocą polecenia Sheets(„nazwa arkusza”) i ustawić jego opcję odpowiadającą za widoczność – Visible na wartość False. Poniżej krótki kod, który wykonuje to działanie ukrywania arkusza w Excel za pomocą makra VBA.

VBA Przykłady - VBA ukrywanie arkusza

VBA Przykłady – VBA ukrywanie arkusza

Więcej informacji na temat poruszania się po arkuszu Excel za pomocą makr możesz znaleźć w tym artykule.

2. VBA Odkrywanie arkusza

Odkrywania ukrytego arkusza dokonujemy bardzo podobnie jak jego ukrywania. Jedyne, co powinieneś zmienić w kodzie to wartość True na False. Poniżej krótki kod VBA odkrywający wcześniej ukryty arkusz o nazwie Arkusz2.

3. VBA Odkrywanie wszystkich ukrytych arkuszy.

Posiadasz plik Excel z kodem VBA i wieloma ukrytymi arkuszami? Możesz je wszystkie odkryć prostym makrem. MAkro wykorzystuje pętlę For Each Next. Poniżej kod VBA odkrywający wszystkie arkusze w skoroszycie.

Podobne przykłady praktycznego użycia języka VBA w Excelu zamieszczam na tej stronie: VBA Przykłady. Przy okazji zapraszam do przejścia kursu VBA mojego autorstwa, znajdziesz go pod tym linkiem: Kurs VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.