VBA Jak ukryć arkusz i jak odkryć arkusz

1. VBA ukrywanie arkusza

W tym artykule dowiesz dowiesz się jak ukryć arkusz w VBA oraz jak go później odkryć. Jeśli chcesz ukryć arkusz Excela korzystając z VBA jedyne, co musisz zrobić, to odnieść się do arkusza np za pomocą polecenia Sheets(„nazwa arkusza”) i ustawić jego opcję odpowiadającą za widoczność – Visible na wartość False. Poniżej krótki kod, który wykonuje to działanie ukrywania arkusza w Excel za pomocą makra VBA.

'tomaszkenig.pl
Sub VbaUkrywanieArkusza()

Sheets("Arkusz2").Visible = False
MsgBox "Arkusz został ukryty"

End Sub
VBA Przykłady - VBA ukrywanie arkusza
VBA Przykłady – VBA ukrywanie arkusza

Więcej informacji na temat poruszania się po arkuszu Excel za pomocą makr możesz znaleźć w tym artykule.

2. VBA Odkrywanie arkusza

Odkrywania ukrytego arkusza dokonujemy bardzo podobnie jak jego ukrywania. Jedyne, co powinieneś zmienić w kodzie to wartość True na False. Poniżej krótki kod VBA odkrywający wcześniej ukryty arkusz o nazwie Arkusz2.

'tomaszkenig.pl
Sub VbaOdkrywanieArkusza()
Sheets("Arkusz2").Visible = True
MsgBox "Arkusz został odkryty"

End Sub

3. VBA Odkrywanie wszystkich ukrytych arkuszy.

Posiadasz plik Excel z kodem VBA i wieloma ukrytymi arkuszami? Możesz je wszystkie odkryć prostym makrem. MAkro wykorzystuje pętlę For Each Next. Poniżej kod VBA odkrywający wszystkie arkusze w skoroszycie.

'tomaszkenig.pl
Sub Odkryj_arkusze()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws
End Sub

Podobne przykłady praktycznego użycia języka VBA w Excelu zamieszczam na tej stronie: VBA Przykłady. Przy okazji zapraszam do przejścia kursu VBA mojego autorstwa, znajdziesz go pod tym linkiem: Kurs VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *