Tag stałe


Kurs Excel VBA - stałe VBA

Stałe w Excel VBA 5

1. Czym są stałe VBA? W poprzednim rozdziale szkolenia dowiedziałeś się czym są zmienne występujące w naszym kodzie VBA. Różnica pomiędzy zmiennymi a stałymi VBA jest taka, że wartości przypisane do stałych nie będą się zmieniać w trakcie uruchamiania naszego programu. Jeśli chcemy, by nasz kod był w pełni zgodny […]