Wprowadzenie do formularza UserForm w Excel VBA

1. Czym jest formularz UserForm

Formularz UserForm to formatka działająca pod Excelem umożliwiająca nam tworzenie rozwiniętych wizualnie aplikacji. Do formularza UserForm możemy wstawiać więcej rodzajów kontrolek, niż do arkusza danych. Spośród kontrolek formularza UserForm możemy wyróżnić przede wszystkim:

 • Etykieta Label
 • Pole tekstowe TextBox
 • Pole kombi ComboBox
 • Pole listy ListBox
 • Pole wybory CheckBox
 • Przycisk przełącznika ToggleButton
 • Ramka Frame
 • Przycisk polecenia CommandButton
 • Przycisk zmiany TabStrip
 • Strona aplikacji MultiPage
 • Pasek przewijania ScrollBar
 • Przycisk pokrętła SpinButton
 • Obraz Image

Część formantów poznaliśmy już w poprzedniej części naszego kursu. W kolejnych rozdziałach omówimy jedynie kontrolki specyficzne dla formularza UserForm, a więc przede wszystkim MultiPage.

2. Jak wstawić formularz UserForm?

Formularz tworzymy w Edytorze VisualBasic. W naszym projekcie VBAProjekt wybieramy za pomocą polecenia insert obiekt UserForm. W ten sposób stworzyliśmy nowy formularz. Możemy się do niego odwoływać w kodzie VBA za pomocą nazwy – w naszym przypadku UserForm1.

Kurs Excel VBA - Formularz UserForm
Kurs Excel VBA – Formularz UserForm

3. Programowanie formularza UserForm

W najprostszy sposób możemy zaprogramować formularz UserForm klikając w obiekt w okienku Project. Następnie wybieramy z menu element View Code. W okienku Code wybieramy element UserForm1. Następnie ustawiamy wyzwalacz dla naszego formularza. Najczęściej używanym wyzwalaczem będzie Initialize. To tutaj będziemy deklarować wszelkie działania wykonywane przy otwieraniu naszego formularza. Wprowadzamy tutaj definicje takich kontrolek jak pole kombi, czy też pole listy.

Kurs Excel VBA - Formularz UserForm
Kurs Excel VBA – Formularz UserForm

4. Uruchamianie formularza UserForm przy otwieraniu pliku Excel

Jeśli chcielibyśmy, by nasz formularz uruchamiał się automatycznie przy otwieraniu pliku Excel, powinniśmy zaprogramować obiekt Ten_skoroszyt lub zamiennie ThisWorkBook w okienku Project. Przypisujemy do niego poniżysz kod. Formularz będzie się otwierał przy każdorazowym otwarciu pliku. Wykorzystaliśmy do tego polecenie Show. Spośród deklaracji wybieramy Workbook. Spośród wyzwalaczy wybieramy Open.

Private Sub Workbook_Open()
UserForm1.Show
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *