Archiwum dnia: 2017-06-10


Excel VBA - wyszukaj pionowo w VBA

Jak korzystać z Funkcji Wyszukaj Pionowo vLookUp w Excel VBA 4

1. Jak korzystać z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w VBA? Chcesz skorzystać z funkcji wyszukaj pionowo w VBA? VBA w Excelu daje nam możliwość korzystania z funkcji arkuszowych. Szczególnie ważną funkcją jest WYSZUKAJ.PIONOWO(). Odwołując się do funkcji arkuszowych powinniśmy skorzystać z funkcji vLookUp. W celu sprawdzenia działania funkcji stwórzmy


Kurs Excel VBA - Pole Kombi ComboBox

Formularz UserForm – Pole kombi ComboBox w Excel VBA 1

1. Jak wstawić pole kombi ComboBox do formularza UserForm? Pole kombi jest już nam znane. Poznaliśmy je przy okazji tworzenia aplikacji do wprowadzania danych. Z uwagi na to, że pole wstawione w formularz UserForm programowane jest w innym miejscu, stworzymy przykład w którym pokażemy jak je programować. Z przybornika ToolBox […]


Kurs Excel VBA - Pole Kombi ComboBox

Formularz UserForm – Strony aplikacji MultiPage w Excel VBA 2

1. Wstawianie zakładek MultiPage do formularza UserForm Zakładki MultiPage to strony naszej aplikacji, pomiędzy którymi użytkownik będzie mógł przechodzić. Na każdej ze stron będą widoczne inne elementy i treści aplikacji. By wstawić zakładki do naszego formularza UserForm, powinniśmy wybrać z okienka ToolBox formant MultiPage. Nasza aplikacja powinna mieć już dwie […]


Kurs Excel VBA - Formularz UserForm Budowa aplikacji

Formularz UserForm – Budowa aplikacji w Excel VBA 1

1. Jak zbudować aplikację w Excel VBA z wykorzystaniem formularza UserForm W ostatniej części kursu zajmiemy się tworzeniem krótkiej aplikacji przy wykorzystaniu formularza. Tak jak w przypadku poprzedniej aplikacji powinniśmy spisać podstawowe wymagania, w oparciu o które działać będzie nasza aplikacja: