Formularz UserForm – Budowa aplikacji w Excel VBA

1. Jak zbudować aplikację w Excel VBA z wykorzystaniem formularza UserForm

W ostatniej części kursu zajmiemy się tworzeniem krótkiej aplikacji przy wykorzystaniu formularza. Tak jak w przypadku poprzedniej aplikacji powinniśmy spisać podstawowe wymagania, w oparciu o które działać będzie nasza aplikacja::

  • Naszym celem jest zbudowanie prostej aplikacji do zamiany cen netto na brutto i odwrotnie.
  • Aplikacja powinna posiadać 3 zakładki MultiPage o nazwach Netto na Brutto, Brutto na Netto, O Programie
  • Do wyboru stawki VAT powinno służyć pole Kombi ComboBox. Do wyboru będą stawki 5%, 8%, 23%
  • Zarówno cenę początkową jak i wynik aplikacja powinna wyświetlać w polach TextBox
  • Przeliczenie powinno nastąpić po naciśnięciu przycisku CommandButton „Przelicz”
  • Formularz powinien uruchamiać się podczas otwierania pliku Excel
  • W zakładce „O programie” powinien wstawiony zostanie krótki opis aplikacji

2. Rozpoczęcie pisania programu z wykorzystaniem formularza UserForm

Na samym początku utwórzmy plik Excela o nazwie Forumularz_userform_kalkulator_brutto_netto.xlsm. Całość zapiszmy jako skoroszyt programu Excel z obsługą makr, a więc rozszerzeniem .xlsm. Wchodzimy w Edytor VisualBasic, z zakładki insert wybieramy formularz UserForm. W naszym oknie Project powinien pojawić się nowy obiekt o nazwie UserForm1. Chcielibyśmy, by nasz formularz uruchamiał się przy otwieraniu pliku Excel. Spośród obiektów w oknie Project wybieramy kod obiektu Ten_skoroszyt. Wprowadzamy tam poniższy kod:

Private Sub Workbook_Open()
UserForm1.Show
End Sub

By każdorazowo sprawdzić działanie naszego formularza po dokonaniu w nim zmian, powinniśmy wejść w obiekt UserForm1, a następnie nacisnąć klawisz F5. Na koniec wchodzimy we właściwości naszego formularza. Edytujemy pole Caption wprowadzając frazę „Aplikacja VAT„.

Kurs Excel VBA - Formularz UserForm Budowa aplikacji
Kurs Excel VBA – Formularz UserForm Budowa aplikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Formularz UserForm – Budowa aplikacji w Excel VBA”