Kontrolki ActiveX – Przycisk polecenia CommandButton w Excel VBA 3


1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku polecenia – CommandButton (Formant ActiveX) 

Przycisk polecenia jest już nam znany. W najprostszej formie będzie nam służył do uruchamiania napisanych skryptów. Przycisk polecenia możemy osadzić zarówno w arkuszu Excela, jak i w formularzu UserForm. Jak wstawić przycisk polecenia CommandButton? Wchodzimy kolejno w zakładkę Developer, następnie wstaw Formanty ActiveX i wybieramy przycisk polecenia. Analogicznie postępujemy w przypadku formularza UserForm. Z okna ToolBox wybieramy kontrolkę CommandButton. W tym momencie nasza aplikacja zawiera jeden przycisk CommandButton o nazwie Wprowadź. Chcemy stworzyć kolejny przycisk służący do czyszczenia danych w formularzu. Wstawmy do naszego formularza drugi przycisk ActiveX – CommandButton. We właściwościach zmieńmy wartość w polu Caption na „Wyczyść”.

Kurs Excel VBA - Przycisk polecenia CommandButton

Kurs Excel VBA – Przycisk polecenia CommandButton

2. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Programowanie przycisku polecenia CommandButton (Formant ActiveX) 

Przycisk programujemy klikając na niego dwukrotnie w trybie projektowania. Kod edytujemy w kodzie obiektu arkusza. W naszym wypadku będzie to Arkusz1. Dla naszego przycisku tworzymy kod kasujący wszystkie dane obecne w polach TextBox, ComboBox, OptionButton i CheckBox. Kod wygląda następująco:

W ten sposób zaprogramowałeś przycisk czyszczący dane w naszym formularzu. Kod programu w obiekcie Arkusz1 wygląda następująco:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 komentarzy do “Kontrolki ActiveX – Przycisk polecenia CommandButton w Excel VBA