Archiwum dnia: 2017-06-09


Kurs Excel VBA - Etykieta Label

Kontrolki ActiveX – Etykieta Label w Excel VBA 5

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Etykiety – Label (Formant ActiveX)  Etykieta Label jest już nam znana i nie powinna wymagać szerszego omówienia. Jak wstawić Etykietę Label? Spośród formantów ActiveX w zakładce Developer wybieramy formant Etykieta. Następnie wstawiamy 3 etykiety obok pól kombi odpowiadających za wprowadzanie dnia, miesiąca i […]


Kurs Excel VBA - Przycisk pokrętła SpinButton

Kontrolki ActiveX – Przycisk pokrętła SpinButton w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku pokrętła – SpinButton (Formant ActiveX)  Kolejną kontrolką ActiveX, którą poznamy jest kontrolka przycisku pokrętła. Wykorzystamy ją do nawigacji, a dokładnie przesuwania wierszy arkusza w dół i w górę. Naszym celem jest, by kliknięcie górnej strzałki przyciski skutkowało przesunięciem widoku wierszy arkusza o […]


Kurs Excel VBA - Przycisk polecenia CommandButton

Kontrolki ActiveX – Przycisk polecenia CommandButton w Excel VBA 3

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku polecenia – CommandButton (Formant ActiveX)  Przycisk polecenia jest już nam znany. W najprostszej formie będzie nam służył do uruchamiania napisanych skryptów. Przycisk polecenia możemy osadzić zarówno w arkuszu Excela, jak i w formularzu UserForm. Jak wstawić przycisk polecenia CommandButton? Wchodzimy kolejno w zakładkę […]


Kurs Excel VBA - Pole wyboru CheckBox

Kontrolki ActiveX – Pole wyboru CheckBox w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Pola wyboru CheckBox (Formant ActiveX) W jaki sposób wstawić pole wyboru CheckBox? Osadzamy je w Excelu w analogiczny sposób jak przyciski opcji. Ważne jest to, że w odróżnieniu od przycisku opcji, możemy zaznaczyć jednocześnie kilka CheckBoxów. CheckBox zaznaczony przez użytkownika przyjmuje wartość True. […]