Kontrolki ActiveX – Przycisk pokrętła SpinButton w Excel VBA 1


1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku pokrętła – SpinButton (Formant ActiveX) 

Kolejną kontrolką ActiveX, którą poznamy jest kontrolka przycisku pokrętła. Wykorzystamy ją do nawigacji, a dokładnie przesuwania wierszy arkusza w dół i w górę. Naszym celem jest, by kliknięcie górnej strzałki przyciski skutkowało przesunięciem widoku wierszy arkusza o jednej w górę. W przypadku kliknięcia strzałki w dół – widok arkusza powinien przesuwać się w dół. W jaki sposób wstawić przycisk pokrętła SpinButton? Wchodzimy w zakładkę Developer. Z ikony wstaw wybieramy przycisk pokrętła i wstawiamy go nad ostatnią kolumną naszej tabeli.

Kurs Excel VBA - Przycisk pokrętła SpinButton

Kurs Excel VBA – Przycisk pokrętła SpinButton

2. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Programowanie przycisku pokrętła SpinButton (Formant ActiveX) 

Z uwagi na to, że przycisk, jak i wszystkie kontrolki naszej aplikacji znajdują się w Arkuszu1, przycisk pokrętła także programujemy w obiekcie Arkusz1 w Edytorze VisualBasic. Przypiszmy dla przycisku następujący kod, wybierając wcześniej wyzwalacze SpinUp i SpinDown :

Strzałki przycisku powinny już prawidłowo działać. Pojedyncze kliknięcie górnej strzałki spowoduje przesunięcie widoku arkusza w górę. Program zadziała odwrotnie, gdy klikniemy strzałkę dolną. Kod naszego programu w obiekcie Arkusz1 wygląda następująco:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Kontrolki ActiveX – Przycisk pokrętła SpinButton w Excel VBA