Kontrolki ActiveX – Etykieta Label w Excel VBA

Tomasz Kenig/ Czerwiec 9, 2017/ Kurs Excel VBA/ 1 komentarzy

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Etykiety – Label (Formant ActiveX) 

Etykieta Label jest już nam znana i nie powinna wymagać szerszego omówienia. Jak wstawić Etykietę Label? Spośród formantów ActiveX w zakładce Developer wybieramy formant Etykieta. Następnie wstawiamy 3 etykiety obok pól kombi odpowiadających za wprowadzanie dnia, miesiąca i roku. Ich nazwę możemy zmienić we właściwościach formantu edytując pozycję Caption. Następnie wstawmy etykietę nagłówka dla naszej aplikacji. Nazwijmy ją “Wprowadzanie danych”. Wielkość czcionki etykiety możemy zmienić także we właściwościach edytując pozycję Font. Dla potrzeb aplikacji wybierzmy czcionkę 18px.

Kurs Excel VBA - Etykieta Label

Kurs Excel VBA – Etykieta Label

2. Programowanie pozostałych elementów aplikacji

Spośród elementów do zaprogramowania w naszej aplikacji pozostało nam jeszcze wstawianie daty dodania rekordu. Z wykorzystaniem funkcji Date() zmieniamy kod naszego programu w obiekcie Arkusz1.

Poza samą datą wprowadzenia chcielibyśmy, by po każdorazowym wprowadzeniu danych nasz formularz czyścił swoje pola, jak po kliknięciu przycisku “Wyczyść”. Chcielibyśmy także, by wprowadzenie pojedynczego rekordu wywoływało okno MsgBox z informacją o powodzeniu operacji.

Kod naszego programu w obiekcie Arkusz1 wygląda następująco. W dole artykułu załączony został także plik aplikacji, którą napisaliśmy.Tak, tak, to już koniec programowania naszej aplikacji:)

Wprowadzanie_danych_osobowych

1 Comment

  1. Wreszcie napisane!

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">